Amerika švenčia 242-ąsias Nepriklausomybės metines
Lie­tu­vos va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo ir vi­sų ša­lies žmo­nių var­du pa­svei­ki­no Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) pre­zi­den­tą Do­nal­dą Trum­pą su 242-osio­mis Ne­prik­lau­so­my­bės me­ti­nė­mis.

D. Grybauskaitė pabrėžė, kad JAV žmonių parama mūsų laisvei visuomet buvo ypač brangi Lietuvai, o draugystė ir ryžtas stiprinti dvišalius ryšius yra vienas svarbiausių prioritetų, sakoma Prezidentūros pranešime.

Reuters/Scanpix nuotrauka

Prezidentės teigimu, šiandien saugumo iššūkių akivaizdoje Lietuva palaiko bendrą pasiryžimą didinti finansavimą gynybai, užtikrinti visapusį gynybinį pasirengimą, NATO aljanso karinius pajėgumus ir jų efektyvumą, skirti didesnius resursus kovai su terorizmu ir atsparumo nuo hibridinių grėsmių didinimui.

Valstybės vadovė taip pat pabrėžė, jog Lietuva labai vertina augantį dvišalį dialogą su JAV energetikos, verslo, gynybos, karinio bendradarbiavimo, kibernetinio saugumo srityse. Pasak prezidentės, Jungtinių Valstijų sprendimas išlaikyti karines pajėgas mūsų regione yra ne tik draugystės, solidarumo, bet ir tvirtas atgrasymo simbolis, Baltijos šalių saugumo garantas.

„Lietuvos vadovė tikisi, kad bendri ilgalaikiai tikslai ir interesai padės rasti atsaką į šių dienų iššūkius, užtikrinant abipusiškai naudingo bendradarbiavimo plėtrą, atveriant Lietuvos ir JAV piliečiams dar daugiau galimybių stiprinti savo valstybes, skatinant jų ekonomikos augimą bei ugdant laisvės vertybes“, – sakoma pranešime.

Ministras pirmininkas taip pat sveikina

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis Vyriausybės ir Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai sveikina Jungtines Amerikos Valstijas nacionalinės šventės – Nepriklausomybės dienos proga.

„Ši diena ypatinga ne tik amerikiečiams, bet ir milijonams už savo laisvę ir teisę į demokratiją kovojantiems žmonėms visame pasaulyje. Jūsų kova, kurioje dalyvavo ir daug lietuvių, lenkų ir kitų tautybių atstovų, paliko neišdildomą pėdsaką laisvės kovų istorijoje. Tai įkvepia vis naujas kartas siekti laisvės, pagarbos žmogaus orumui ir kitų idealų“,– sakoma premjero sveikinime.

Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad šiais metais Lietuva mini valstybingumo atkūrimo šimtmetį ir pasidžiaugė vis stiprėjančia Lietuvos ir JAV draugyste ir bendradarbiavimu. Premjeras pažymėjo, kad abi valstybės svarbiausiais saugumo užtikrinimo, kovos su terorizmu ir kitais klausimais buvo ir yra kartu.

Saulius Skvernelis./Romo Jurgaičio nuotrauka

„Lietuva skiria vis didesnį dėmesį valstybės saugumui ir efektyviai gynybai užtikrinti, nuosekliai didinamas gynybos finansavimas – jis šiais metais viršijo du procentus šalies bendrojo vidaus produkto. Tačiau veiksminga atgrasa, prireikus ir efektyvi gynyba sunkiai įmanomos be tvirtos artimiausių sąjungininkių ir partnerių paramos, todėl, tikiuosi, ir toliau stiprinsime itin glaudų mūsų šalių bendradarbiavimą“,– teigia Vyriausybės vadovas.

Ministras Pirmininkas taip pat pasidžiaugė bendrais darbo rezultatas stiprinat verslo ir prekybinius ryšius, bendradarbiavimu energetikos ir naujų technologijų srityse ir išreiškė viltį, kad ateityje šie ryšiai stiprės.

JAV Nepriklausomybės deklaracija buvo paskelbta 1776 metų liepos 4 dieną.