Algirdas Sysas: Socialdemokratų frakcija svarstys pareiškimą dėl pasitraukimo iš visų postų Seime
Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja pir­ma­die­nį spręs, ar pa­skelb­ti par­eiš­ki­mą dėl pa­si­trau­ki­mo iš vi­sų pos­tų Sei­me, sa­ko frak­ci­jos na­rys, Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas.

Anot jo, partijos sprendimas akivaizdus – trauktis turi visi, tik traukimosi procedūra aiškiai neapibrėžta.

„Partijos sprendimas įpareigoja aiškiai pasakyti savo poziciją, tik traukimosi procedūra niekur neaprašyta. Pirmininkus ir pavaduotojus tvirtina komitetas, tik po to – Seimas. Komiteto posėdis numatytas trečiadienį, ir tikrai šis klausimas darbotvarkėje bus“, – žurnalistams pirmadienį prieš frakcijos posėdį sakė A.Sysas.

„Buvo tokia diskusija, aš nežinau, kas šiandien bus nuspręsta, bet vakar sutarta, kad reikia daryt in corpore pareiškimą (dėl pasitraukimo iš visų postų), ar jis bus, negaliu pasakyti“, – kalbėjo socialdemokratas.

Anot jo, nors socialdemokratai pretenduoja į vadovaujančius postus Seime, proporcijos turės būt perskirstytos.

„Pirma reikia pareikšti, kad yra tokia situacija, tada yra derybos. Seime yra proporcijos principas, tie patys konservatoriai turi pirmininką, pavaduotojus, kaip ten dėliosis, vienas pasitraukė, „darbiečiai“ pasitraukia, mūsų frakcija jei apmažėja, yra kriterijai, kiek frakcijai priklauso postų, ir tada vyksta derybos“, – pažymėjo A.Sysas.

Jis tvirtino, kad iš partijos besitraukiantis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jo supratimu, traukiasi ir iš frakcijos. Be to, Darbo partijos vadovybė Socialdemokratų frakcijai priklausančius du narius Valentiną Bukauską ir Petrą Čimbarą yra įpareigojusi palaikyti Vyriausybę.

Lietuvos socialdemokratų partijos taryba šeštadienį nusprendė trauktis iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Pasak socialdemokratų vadovybės, „valstiečiai“ nepaiso socialdemokratų pasiūlymų koalicijoje, neginamos socialdemokratinės vertybės, už jų nugaros sudaromi susitarimai su opozicija.

Už tokį žingsnį balsavo 140 partijos tarybos narių, prieš buvo 46. Balsavime dalyvavo 187 iš 235 tarybos narių.

L.Linkevičius jau šeštadienį pranešė paliekąs Socialdemokratų partiją, kad galėtų toliau eiti ministro pareigas. Tuo metu ūkio ministras M.Sinkevičius sakė paklusiąs partijos sprendimui ir atsistatydinsiąs iš pareigų.

Socialdemokratų partija pastaruosius keletą mėnesių vykdė savo skyrių apklausą. 44 iš 60-ies jos skyrių siūlė trauktis iš valdančiosios koalicijos su „valstiečiais“.