Algirdas Sysas buvo išprašytas iš frakcijų koalicijos posėdžio
Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas an­tra­die­nį bu­vo iš­pra­šy­tas iš bend­ro Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jų po­sė­džio kaip as­muo, ku­ris „ne­si­jau­čia val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos da­li­mi“. 

Tokį prašymą išsakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, rašoma pranešime spaudai.

Kaip žinoma, Lietuvos socialdemokratų partijos taryba yra priėmusi sprendimą pasitraukti iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, tačiau socialdemokratų frakcija balsų dauguma nusprendė sudaryti frakcijų koaliciją Seime prieš tarybos valią.

Formaliai Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija yra viena, tačiau dalis jos narių nėra pasirašę frakcijų koalicijos deklaracijos.

Antradienį buvo surengtas frakcijų susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu dėl „Sodros“ biudžeto ir motinystės išmokų.

„Tiesą sakant, tai atrodo labai keistai, nes socialiniai reikalai vis tiek yra vieši ir jie bus svarstomi Socialinių reikalų ir darbo komitete Seime, o aš turiu visą informaciją, kuri pristatoma posėdyje. Čia tikriausiai kažkoks R. Karbauskio demaršas“, – teigia socialdemokratas A. Sysas.