Aleksandras Udalcovas: žvalgybos ataskaitos – bandymas pagrįsti antirusišką politiką
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas sa­ko, kad Lie­tu­vos žval­gy­bos at­as­kai­tos yra ban­dy­mas pa­tei­sin­ti an­ti­ru­siš­ką po­li­ti­ką.

„Tai ataskaita, kuri turi parodyti, kodėl Lietuva taip nuosekliai, neapgalvotai vykdo tokią griežtą antirusišką politiką“, – žurnalistams Vilniuje pirmadienį sakė diplomatas.

Taip jis reagavo į pirmadienį paviešintą Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. Dokumente rašoma, kad pagrindinė grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui kyla dėl agresyvių Rusijos intencijų ir veiksmų.

A. Udalcovas teigė, kad tokiomis ataskaitomis siekiama bauginti žmones ir pateisinti prašymus dėl didesnio NATO buvimo Baltijos jūros regione.

„Jų vienas iš pagrindinių uždavinių yra gąsdinti gyvenančius čia žmones, rusakalbius, kad žiūrėkite, nevertinsite dalykų taip, kaip mes, turėsite už tai atsakyti“, – kalbėjo ambasadorius.

Jis taip pat piktinosi, kad žvalgyba persekioja Rusijos tėvynainius Lietuvoje.

Diplomatas tvirtino, kad šie žmonės paskui privalo aiškintis Valstybės saugumo departamentui, ką veikdavo susitikimuose Rusijos ambasadoje ir kokias tariamas užduotis gaudavo.

„Žodžiu, visa tai liūdina“, – sakė A. Udalcovas.

Lietuvos žvalgyba šių metų grėsmių vertinime perspėjo, kad Rusija bandys daryti įtaką 2019 metų prezidento rinkimams, taip pat įspėjo dėl galimų programišių atakų.

Žvalgyba taip pat paskelbė, kad Rusijos žvalgybos tarnybos verbuodamos Lietuvos piliečius dar naudojasi Rusijos archyvuose esančia įslaptinta informacija apie buvusius KGB agentus Lietuvoje.

Rašoma, kad Rusijos žvalgyba ieško ir bando kompromituoti buvusius Sovietų Sąjungos tarnybų slaptuosius bendradarbius, kurie to nėra deklaravę ir šiuo metu dirba Lietuvos valstybės institucijose.

Vis dėlto šių metų dokumente mažiau dėmesio skiriama tautinėms mažumoms, nebeužsimenama apie kai kurių Vilniaus krašto lenkų bendradarbiavimą su Rusijos ambasada.