Akibrokštas: Lietuvos mokslininkai konsultuoja baltarusius dėl Astravo AE
Nors Lie­tu­va Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je sta­to­mą As­tra­vo elek­tri­nę lai­ko ne­su­de­ri­na­ma su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sais, ži­niask­lai­do­je skel­bia­ma, jog mū­sų ša­lies moks­li­nin­kai kon­sul­tuo­ja Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas ir spe­cia­lis­tus, pri­žiū­rin­čius As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą.

Lietuvos energetikos instituto specialistai konsultuoja Baltarusijos Branduolinės ir radiacinės saugos tarnybą „Gosatomnadzor“, kuri iš esmės yra atsakinga už Astravo AE saugą. Jis dalyvauja AE konsultavimo projekte, kurio vertė – 3,5 mln. eurų, projektą remia Europos Komisija.

„Mes konsultuojame baltarusius, kaip reikia tikrinti rusų pateikiamus dokumentus. Mokome pagal vakarietiškas taisykles“, – 15min.lt paaiškino instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas Eugenijus Ušpuras, kuris taip pat dalyvauja projekte.

„Ši parama kaimyninei šaliai yra būtina, kad būtų užtikrinta Baltarusijos branduolinės energetikos priežiūra ir reguliavimas. Tai svarbu ne tik Baltarusijai, bet ir Lietuvai (kurios pasienyje statoma atominė elektrinė) bei visai likusiai Europai“, – rašoma projekte, kurio kopiją turi 15min.lt.

„Mes konsultuojame, kaip išduoti elektrinei licencijas pagal vakarietiškus standartus“, – tikino vienas instituto vadovų E.Ušpuras.

Staigmena

Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Vytautas Bakas sako esantis nustebęs dėl tokios mokslininkų veiklos.

„Man tai naujiena. Lietuva šią elektrinę laiko nesuderinama su nacionalinio saugumo interesais, todėl visais lygiais turime siekti, kad ji nefunkcionuotų“, – sakė V.Bakas.

Buvęs Energetikos instituto vadovas Jurgis Vilemas mano kitaip. Jo nuomone, Astravo AE saugumu susirūpinę lietuviai kaip tik turėtų labiau prisidėti prie baltarusių projekto.

„Mūsų interesas – kuo saugesnė elektrinė. Elektros iš jos galime nepirkti, o ir nepirksime, nes turime pigesnių alternatyvų, tačiau, mano galva, gerai, kad Lietuvos specialistai konsultuoja baltarusius saugumo klausimais. Nes tai turėtų rūpėti ir mums“, – 15min.lt sakė jis.

Jo žiniomis, mokslininkų konsultacijos baltarusiams „yra žinomos ir suderintos su mūsų valdžia“.

Seimas 50 kilometrų nuo Vilniaus statomą elektrinę yra pripažinęs nesaugia ir keliančia pavojų nacionaliniam saugumui.