Aiškinamasi, kur dingo daugiau nei 210 tūkst. eurų Lenkijos fondo paramos
Par­amą už­sie­nio tau­tie­čiams ski­rian­čio Len­ki­jos fon­do „Pa­ra­ma len­kams Ry­tuo­se“ at­sto­vai tei­gia, kad Lie­tu­vos len­kų są­jun­ga (LLS) ga­lė­jo ne­skaid­riai nau­do­ti par­amą spaus­din­da­ma lai­kraš­tį „Nas­za Ga­ze­ta“.

Kaip skelbia 15min.lt, spaudos konferencijoje Varšuvoje ketvirtadienį fondo vadovas Mikolajus Falkowskis (Mikolajus Falkovskis) išsakė savo įtarimus dėl LLS pirmininko Michalo Mackevičiaus veiklos. Vadovo teigimu, nesutampa skaičiai sąskaitose dėl lenkiško laikraščio „Nasza Gazeta“ spausdinimo, kurios gautos iš spaustuvės Balstogėje ir pačios LLS. Skirtumai siekia ne vieną dešimtį tūkstančių zlotų.

Anot M. Falkowskio, pagal fondo sutartį su LLS nebuvo išleista apie 127,8 tūkst. eurų, kai visa parama siekė daugiau nei 340 tūkst. eurų. Jis pademonstravo faktūras, gautas ir LLS vadovybės ir spaustuvės Balstogėje, visos jos su parašais – taip pat ir M.Mackevičiaus.

Gegužės pabaigoje Lenkijos valstybinę paramą užsienio lenkams skirstantis fondas „Parama lenkams Rytuose“ pranešė kreipęsis į Lenkijos prokuratūrą įtarus, kad Lietuvos lenkų sąjungai skirtos lėšos galėjo būti panaudotos neskaidriai.

Lietuvos lenkų sąjungos ilgametis vadovas yra Lietuvos parlamentaras Michalas Mackevičius, jis prieš daugiau nei savaitę perrinktas sąjungos vadovu dar vienai kadencijai. Politikas yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovas Lietuvos Seime.

„Lietuvos ryto“ televizijai jis praėjusią savaitę patvirtino, jog jo vadovaujamai sąjungai fondas pranešė prieš dvejus metus skirtose dotacijose radęs „aritmetinių netikslumų“.

Naujienų portalas zw.lt skelbė, jog M. Mackevičių prieš LLS pirmininko rinkimus buvo išsikvietusi Lenkijos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska. Po dienos duodamas interviu lenkiškoms žiniasklaidos priemonėmis M. Mackevičius išsakė daug kritikos tiek fondui „Parama lenkams rytuose“, tiek ambasadorei U. Doroszewskai, sakydamas, kad ambasadorė darė spaudimą, jog jis nebekandidatuotų į Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkus.

Fondo „Parama lenkams rytuose“ vadovas M. Falkowskis pabrėžė, kad apie galbūt neskaidrų paramos naudojimą prabilta ne prieš rinkimus, o „užkulisiuose kalbėta jau mėnesių mėnesius“.

Dar vienas konfliktas, susijęs su finansine parama, tarp Lietuvos lenkų atstovų buvo įsiplieskęs balandį, Torūnėje vykusiame „Polonijos suvažiavime“. Kaip skelbė delfi.lt, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narei, buvusiai energetikos viceministrei Renatai Cytackai pareiškus pretenzijas Lenkijai dėl finansinės bei politinės paramos tautinių mažumų švietimui Lietuvoje, Lenkijos Senato maršalka Stanislawas Karczewskis užsiminė apie abejones dėl Lietuvos lenkams skiriamų pinigų panaudojimo.