Agnės Širinskienės „raganų medžioklė“ nepavyko
Ne­slap­to do­ku­men­to pa­tei­ki­mas žur­na­lis­tui ne­ke­lia grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ar na­cio­na­li­niams in­te­re­sams, nu­sta­tė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ko­mi­si­ja, rea­guo­da­ma į Sei­mo na­rės „vals­tie­tės“ Ag­nės Ši­rins­kie­nės skun­dą.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė buvo kreipusis į Seimo kanclerę Daivą Raudonienę, kad būtų atliktas tarnybinis patikrinimas, kas galėjo išviešinti neslaptą Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus Dariaus Jauniškio raštą, adresuotą Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui.

Pagal A. Širinskienės paklausimą atlikusi tarnybinį patikrinimą darbo grupė konstatavo, kad nėra galimybių nustatyti konkretų asmenį, kuris perdavė ar sudarė galimybę naujienų portalo lrytas.lt žurnalistui gauti VSD rašto kopiją.

„Taip pat komisija padarė išvadą, jog atsižvelgiant į tai, kad VSD raštas nebuvo įslaptintas dokumentas, jo kopijos pateikimas žurnalistui nelaikytinas keliančiu grėsmę nacionaliniam saugumui, nacionaliniams interesams ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugai“, – BNS nurodė Seimo Ryšių ryšių su visuomene skyrius.

Tarnybinis patikrinimas buvo atliekamas dėl gegužės 25 dienos D. Jauniškio kreipimosi į Seimo pirmininką su prašymu užtikrinti, jog nebūtų viešinama tuomet dar nebaigto Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimo medžiaga.

Naujienų portalas lrytas.lt birželio 1 dieną paskelbė publikaciją „Seimo pirmininko pavardė – mįslė net VSD ir jo vadovui“. Joje pranešta, kad VSD direktoriaus D. Jauniškio rašte su klaida parašyta parlamento pirmininko pavardė – vietoj V. Pranckietis – V. Pranskietis.

Aiškindama, kodėl kreipėsi į kanclerę dėl neslapto dokumento paviešinimo, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovė A. Širinskienė anksčiau BNS sakė, kad tarnybinį patikrinimą inicijavo, nes mano, kad buvo pažeisti „teisės aktai, kurie reguliuoja dokumentų valdymą“.

Pasak jos, nepaisant to, kad raštas nebuvo slaptas, jo nebuvo galima duoti žurnalistams, nes „normalios valstybės institucijos vieni kitų dokumentų netekina“.

„Už vadovo nugaros atidavinėti dokumentus, švelniai tariant, sekretoriato vedėja, jeigu ji dar bando ieškoti kokių nors pasiteisinimų, vargu, ar verta politinio pasitikėjimo“, – aiškino Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė.

Tuo metu Seimo pirmininko sekretoriato vadovė Gintarė Žukaitė BNS sakė, kad niekas iš sekretoriato dokumento žurnalistui neperdavė, o jį matė „turbūt 20, 30, gal ir daugiau žmonių“.