Agnės Širinskienės maža pergalė: VTEK tirs Rasos Jakilaitienės elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį nu­spren­dė pra­dė­ti ty­ri­mą, ar už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Ra­sa Ja­ki­lai­tie­nė pa­žei­dė įsta­ty­mus lai­ku ne­dek­la­ra­vu­si in­te­re­sų.

Komisija pranešė tyrimą pradėjusi Seimo narės „valstietės“ Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu.

Jame teigta, kad R. Jakilaitienė savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė juridinių asmenų, kurių veikloje dalyvauja jos sutuoktinis, žurnalistas Edmundas Jakilaitis – bendrovėse „Media 3“, „TV Play“, „TV Play Content Marketing“ ir viešojoje įstaigoje „Pilietinė medija“.

VTEK taip pat tirs, ar ministro Lino Linkevičiaus atstovė nedeklaravo duomenų, jog „Media 3“ yra bendrovės „Kaltanėnų svirnas“ akcininkė.

Papildomai etikos sargai vertins, ar R. Jakilaitienė laiku deklaravo sutuoktinio vykdomas individualias veiklas bei aplinkybę, jog pati yra visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos narė.

R. Jakilaitienė trečiadienį atostogauja ir situacijos nekomentavo. Po A. Širinskienės viešų pareiškimų ji papildė interesų deklaraciją.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų atstovė A. Širinskienė kreipėsi į etikos sargus, Lietuvos radijui ir televizijai produkciją teikiantiems prodiuseriams ir Seimo „valstiečiams“ pastarosiomis savaitėmis vis apsikeičiant kaltinimais socialiniuose tinkluose.

Pernai dalis Seimo narių kelis kartus prašė atsakymų iš LRT apie darbuotojų atlyginimus, sutartis su prodiuserinėmis kompanijomis ir viešuosius pirkimus. Dalies prašomos informacijos nepateikęs transliuotojas sako nenorintis pažeisti asmens duomenų apsaugos įstatymų ir konfidencialumo reikalavimų.