5 dalykai, kurie žinomi apie Mykolo Majausko #MeToo
„In­foTV“ pra­ne­šė, kad kal­ti­ni­mai ne­de­ra­mu sek­sua­li­niu el­ge­siu kal­ti­na­mas dar vie­nam Sei­mo na­rys – kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas. O šis in­for­ma­vo, kad su­sis­pen­duo­ja na­rys­tę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jo­je, kol bus iš­sklai­dy­tos vi­sos abe­jo­nės.

1. Tai nutiko prieš penkerius metus.

Teigiama, kad ši istorija buvo prieš penkerius metus. Mergina INFO TV papasakojo, kad jis ją parsivedė namo ir bandė seksualiai pasinaudoti, nors tuo metu jau buvo vedęs ir turėjo vaikų.

Jauna moteris prisiminė, kaip M. Majauskas elgėsi, pasikvietęs ują į namus sostinės Vokiečių gatvėje: „Apsikabino per liemenį ir pradėjo bučiuoti kaklą, pradėjo atseginėti mano suknelę, pradėjo sakyti, kad manęs nori, kad trokšta, koks gražus kūnas. Mane sukaustė didžiulė baimė ir išgąstis, beprotiškai drebėjau, nieko negalėjau padaryti. Jis turbūt suprato, kad aš baisiai drebu ir jam niekas nepavyks. Jis jau buvo nusirengęs ir bandė temtis į lovą, bet aš buvau suakmenėjusi. Ir nesugebėjau nieko normaliai ištarti. Ir jis tada, lyg ir supratęs, kad neišeis nieko čia padaryti, sako: gerai, gal tu man per tyra.“

2. Tikino, kad tokia ji ne viena.

„Aš žinau, kad esu ne viena. Žinau keturias merginas, kurias galėčiau įvardinti vardais ir pavardėm. Dvi tikrai buvo atsidūrusios jo bute Vokiečių gatvėje,“ – tikino mergina.

Dar dirbdamas Andriaus Kubiliaus, premjero, patarėju, M. Majauskas daug bendravo su jaunimu, buvo jų mentorius, mokytojas, priminė „Info TV“.

3. Neigia istoriją, bet stabdo narystę partijoje.

„Neigiu netrukus pasirodysiančią informaciją apie mano nederamą elgesį. Tačiau noriu pabrėžti, kad kiekvienas šauksmas turi būti išklausytas ir vertinamas labai rimtai. Tai yra geriausia prevencijos priemonė, kad smurtas nebūtų naturalizuojamas ir jo mūsų aplinkoje mažėtų, – pranešė Seimo TS-LKD frakcijos narys M. Majauskas. – Visuomet stengiausi vadovautis aukščiausiais standartais, to reikalauju iš savęs ir aplinkinių. Visuomenės pasitikėjimas yra būtinas Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko veiklai. Paskleidus tokią informaciją tęsti šias pareigas man bus sunku, todėl artimiausio posėdžio metu pasitrauksiu“.

Kartu buvo informuota, kad politikas suspenduoja savo narystę TS-LKD partijoje, kol bus išsklaidytos visos abejonės.

4. Prokuratūros prašo pradėti tyrimą.

„Taisyklės visiems vienodos. Ar partiečiams, ar svetimiems. Mykolo Majausko narystė partijoje sustabdyta. Aš kreipiuosi į prokuratūrą prašydamas pradėti tyrimą“, – per socialinį tinklą informavo konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

5. Aktyvistas.

Kaip priminė „Info TV“, M. Majauskas buvo vienas aktyviausių Seimo narių, pasisakant prieš smurtą šeimoje. Siūlė įteisinti gydymą medicininėmis kanapėmis. Tarp naujausių siūlymų – keisti donorystės tvarką, leisti be recepto parduoti vaistus nuo erekcijos sutrikimų.

.