3 metai kalėjimo neatgraso nuo melagingų pranešimų apie bombas
Ne­pa­to­gu­mus, stre­są ir iš­gąs­tį oro uos­te pa­ty­rę ke­lei­viai tu­rė­tų kal­tin­ti įžū­lų vy­rą, pa­skam­bi­nu­sį ir pra­ne­šu­sį, kad lėk­tu­ve ga­li­mai yra sprog­muo. Tai – ne pir­mas kar­tas šiais me­tais, kai Kau­no oro uos­tas tam­pa smar­kuo­lių, nu­ta­ru­sių „pa­dė­ti“ ja­me sprog­me­nį, tai­ki­nių.

Praėjusią savaitę „Ryanair“ lėktuvu iš Kauno į Londoną skridę keleiviai buvo nemaloniai nustebinti – kelionę jiems teko atidėti pusvalandžiui, o pagaliau pakilus ir pasiekus Didžiosios Britanijos oro erdvę ten juos pasitiko britų naikintuvai.

2016 metais dėl melagingų iškvietimų apie visuomenei gresiantį pavojų pradėti 34 ikiteisminiai tyrimai, o 2017 iki spalio mėnesio – 24 ikiteisminiai tyrimai.

Nepatogumus, stresą ir išgąstį patyrę keleiviai turėtų kaltinti įžūlų vyrą, paskambinusį ir pranešusį, kad lėktuve galimai yra sprogmuo. Tai – ne pirmas kartas šiais metais, kai Kauno oro uostas tampa smarkuolių, nutarusių „padėti“ jame sprogmenį, taikinių. Vasaros pradžioje jaunuolis išlydėjęs merginą į kelionę taip pat paskambino ir pranešė, kad oro uoste yra sprogmuo. Tą kartą kilusi sumaištis ne vieną šimtą žmonių įkalino oro uoste ir keliones sutrukdė bent trims valandoms. Telefoninis chuliganas buvo suimtas, neišvengė teismo ir tarnyboms privalėjo atlyginti 1900 eurų žalą. Tikėtina, kad šios savaitės skambintojo taip pat laukia teismas, bauda ir žalos atlyginimas.

Policija, pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Darius Žukausko, suranda beveik visus grasintojus. Ir šią savaitę nemalonumais oro uoste bauginęs vyras buvo sulaikytas 48 valandoms. Pasak D. Žukausko, pranešimai apie sprogmenis labiausiai kenkia ne oro uostui ar kitoms įstaigoms, kurioms grasina, bet žmonėms, tuo metu atsidūrusiems toje vietoje.

„Labiausiai nukenčia žmonės, tarkime oro uostas užminuotas ir tuomet du ar trys šimtai žmonių nukenčia, jiems tenka laukti, skrydžiai atidedami“, – sakė Kauno policijos viršininkas. Anot jo, kasmet Kaunas sulaukia tarp 4–6 pranešimų apie sprogmenis oro uoste ar kitose vietose, dauguma atvejų būna išaiškinti, pažeidėjai atsiduria teismuose.

„Kiekvienas atvejis, žinoma, individualus, bet už klaidingus pranešimus apie sprogmenis pranešėjams gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas. Oro uostas tokioje byloje būtų nukentėjusysis, civilinis ieškovas, kuris gali pateikti ieškinį dėl patirtų nuostolių“, – sakė D. Žukauskas.

Lietuvos oro uostų Strateginės komunikacijos skyriaus vadovė Indrė Baltrušaitienė sakė, kad šį kartą Kauno oro uostas nepateikinės pretenzijų grasintojui, nes nuostolių nepatyrė.

„Skrydis buvo atidėtas vos 36 minutėms, po to buvo duotas leidimas ir lėktuvas pakilo. Nuostolių mes nepatyrėme, nes nebuvo sustabdytas oro uosto darbas, tuo metu nebuvo numatyta jokių kitų skrydžių“, – sakė I. Baltrušaitienė.

Anot jos, grasintojas skambino į policiją ir pranešė apie užminuotą lėktuvą, kuris neva turėjo leistis. Tiesa, joks lėktuvas tokiu metu neturėjo leistis, todėl buvo patikrintas lėktuvas, kuris ruošėsi kilti. Ji sakė, kad informaciją apie galimą sprogmenį oro uostas gavo iš policijos, o kaip ši informacija pasiekė Didžiąją Britaniją, I. Baltrušaitienė nežino.

Pasak Policijos departamento Komunikacijos skyriaus specialistės Revitos Janavičiūtės, 2016 metais dėl melagingų iškvietimų apie visuomenei gresiantį pavojų pradėti 34 ikiteisminiai tyrimai, o 2017 iki spalio mėnesio – 24 ikiteisminiai tyrimai. 2017 metais fiksuoti 1845 pažeidimai, kai trukdytas Bendrasis pagalbos centras ir specialiosios tarnybos žinant, kad pagalbos nereikia.

Baudžiamajame kodekse yra įtvirtintos atsakomybės už melagingus pranešimus apie visuomenei arba valstybinės reikšmės objektui gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Melagingas pranešimas gali uždirbti ne tik baudą, bet ir kur kas nemalonesnę patirtį – kalėjimą.

Melagingi pranešimai, ypatingai tie, kuriuose kalbama apie sprogmenis, visada sukelia ant kojų specialiąsias tarnybas, todėl jei buvo iškviestos pagalbos tarnybos, skambintojas, kaip nuobaudą, gali gauti viešųjų darbų, areštą arba baudą.

Visgi, jei pranešimas sukėlė nemenką žmonių sąmyšį, sutrikdė vieno ar kito objekto darbą, galima gauti ir iki 2 metų kalėjimo. Tiesa, ir tai ne riba, nes jei melagingas iškvietimas padarė didelės turtinės žalos galima gauti ir 3 metus belangės.

Melagingų grasinimų pasitaiko ne tik Lietuvoje. Neramūs laikai ir nuolatinė teroro grėsmė baugina viso pasaulio specialiąsias tarnybas. Kartais specialiosios tarnybos skelbia premijas tiems, kurie padės sugauti melagius, skambinančius ir pranešančius apie neva padėtas bombas.

Štai JAV Portsmuto miesto kriminalinė policija žada nuo 500 iki 2500 dolerių tam, kuris praneš apie melagius, neduodančius ramybės Hamptono karinei bazei. 2017 metų rugpjūčio mėnesį ši bazė gavo net šešis pranešimus apie neva padėtas bombas. Melagingų pranešimų apie bombas 2016–2017 metais neišvengė ir Ženevos oro uostas, Prahos centrinė traukinių stotis, Barselonos „Sagrada Familia“ bažnyčia bei traukinys Katalonijoje.