„Tvarka ir teisingumas“ viešinosi už neteisėtus 346 tūkst. eurų, Rolandui Skaisgiriui – įtarimai poveikiu
Par­la­men­ti­nė par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ iš ky­šių ar ne­tei­sė­tai iš­švais­ty­to tur­to ga­li­mai gau­tus dau­giau nei 350 tūkst. eu­rų (1,2 mln. li­tų) pa­nau­do­jo jos veik­los vie­ši­ni­mui, tre­čia­die­nį pa­skel­bė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bai­gu­si tei­sė­sau­ga.

„Įtariama, kad šioje byloje partija gavo didesnės nei 1,2 mln. litų (apie 346 tūkst. eurų) naudos“, – žurnalistams sakė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Martynas Jovaiša.

Šiame 2014 metais pradėtame tyrime kaip juridinis asmuo yra įtariamas pats „Tvarka ir teisingumas“ ir šeši fiziniai asmenys.

Partijai yra pareikšti įtarimai prekyba poveikiu, turto iššvaistymu, dokumento suklastojimu ir disponavimu suklastotu dokumentu, veikiant bendrininkų grupėje bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Anot teisėsaugos, vykstant tyrimui buvo atlikta daugiau nei 550 apklausų, atlikta ūkinės-finansinės veiklos specialistų tyrimų, kurie buvo pavesti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai.

Prokurorai teigia, kad tyrimo metu buvo nagrinėjama 15-os juridinių asmenų ūkinė finansinė veikla. Įtariamųjų pavardžių teisėsauga neįvardija, tačiau visos jos jau buvo minimos anksčiau žiniasklaidoje nušviečiant tyrimą.

„Pirk dramblį“

Tyrimas pradėtas kilus įtarimams, jog privačios bendrovės padengė dalį partijos „Tvarka ir teisingumas“ remiamo renginio „Pirk dramblį“ sąnaudų.

Teisėsauga nurodo, kad partija veikė per atsakingąjį sekretorių, kuris pažadėjo ir susitarė su verslininku Rolandu Skaisgiriu priimti kyšį šio paramos koncerto forma. Jos duomenimis, šį 68 205 eurų vertės kyšį galimai priėmė buvęs Seimo narys Rimas Antanas Ručys.

Anot pareigūnų, „Pirk dramblį“ koncerte buvo viešinama partija ir jos lyderiai, formuojant apie juos palankią visuomenės ir rinkėjų nuomonę.

R. A. Ručys įtariamas pažadėjęs paveikti Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijų valstybės tarnautojus, kad jie sudarytų išskirtines sąlygas laimėti nurodytoms įmonėms organizuojamus viešuosius pirkimus.

Dar vienas kyšis viešinimo paslaugoms apmokėti

Prokurorai įtaria, kad „Tvarka ir teisingumas“ per atstovą taip pat pažadėjo ir susitarė priimti kyšį iš, BNS žiniomis, verslininkų Peisacho Kačerginskio ir Giedriaus Rakausko.

Už tai partija įtariama pažadėjusi paveikti paveikti Vidaus reikalų ministerijos tarnautojus, kad jie nurodytoms įmonėms padėtų laimėti ministerijai pavaldaus Turto valdymo ir ūkio departamento ir vienos valstybės įmonės viešuosius pirkimus.

Tyrimo duomenimis, verslininkų nurodymais pagal pagamintus ir panaudotus netikrus dokumentus pervedus lėšas į kito verslininko Justino Garliausko vadovaujamų įmonių sąskaitas buvo apmokėtos „Tvarkos ir teisingumo“ viešinimo paslaugos.

R. Skaisgirys įtariamas prekyba poveikiu, P. Kačerginskis ir G. Rakauskas – prekyba poveikiu, turto iššvaistymu, dokumento suklastojimu, disponavimu suklastotu dokumentu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Teisėsauga skelbia, kad galimai tokiu būdu partijos naudai ir interesais buvo priimtas maždaug 151 tūkst. eurų kyšis.

Įtariami iššvaistę 140 tūkst. eurų

Be to, pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu nustatė, kad veikdama per R. A. Ručį partija sukurstė verslininką Vytautą Banį panaudoti žinomai netikrus dokumentus, pervesti lėšas į J. Garliausko vadovaujamos bendrovės sąskaitą.

To galimai siekta apmokėti už partijai suteiktas viešinimo paslaugas ir iššvaistyti bendrovės 140 tūkst. eurų vertės turtą.

Buvusiam Seimo nariui R. A. Ručiui yra pareikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu, apgaulingo apskaitos tvarkymo bei turto iššvaistymo, dokumento suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu veikiant bendrininkų grupėje.

R. Skaisgirys įtariamas prekyba poveikiu, P. Kačerginskis ir G. Rakauskas – prekyba poveikiu, turto iššvaistymu, dokumento suklastojimu, disponavimu suklastotu dokumentu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Verslininkai V. Banys ir J. Garliauskas įtariami turto iššvaistymu, dokumento suklastojimu ir disponavimu suklastotu dokumentu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.