„Sodros“ biudžeto aštuonių mėnesių perteklius – 33,8 mln. eurų
„Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mos per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2016-ųjų lai­ko­tar­piu, pa­di­dė­jo 10,8 proc. iki 2,507 mlrd. eu­rų, tuo me­tu pri­skai­čiuo­tos iš­lai­dos au­go 5,5 proc. iki 2,473 mlrd. eu­rų.

Fondo aštuonių mėnesių biudžeto perteklius buvo 33,8 mln. eurų, tuo metu pernai sausį-rugpjūtį biudžeto deficitas siekė 99,4 mln. eurų, teigiama „Sodros“ pranešime.

Didžiąją dalį (92,8 proc.) „Sodros“ pajamų šiemet sudarė pagal darbo sutartis dirbančių draudėjų ir apdraustųjų įmokos – jos siekė 2,326 mlrd. eurų, arba 10,9 proc. daugiau nei 2016-ųjų sausio-rugpjūčio mėnesiais.

Savarankiškai dirbančių asmenų sumokėtų įmokos šiemet buvo 70,8 mln. eurų, asignavimai iš valstybės biudžeto – 101,9 mln. eurų, veiklos pajamos – 8,2 mln. eurų.

Didžiąją „Sodros“ išlaidų dalį (73 proc.) sudarė išlaidos pensijų socialiniam draudimui – jos per metus padidėjo 6,4 proc. ir šiemet siekė 1,805 mlrd. eurų.

Ligos socialinio draudimo išmokos šiemet padidėjo 14,8 proc. iki 170,4 mln. eurų, motinystės socialinio draudimo išmokos – 12,8 proc. iki 195,4 mln. eurų.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos šiemet siekė 72,1 mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos – 16,4 mln. eurų, pervedimai į pensijų fondus – 114,2 mln. eurų.