„RTR planeta“ aiškinsis dėl pasikartojančių pažeidimų
Šią sa­vai­tę į Lie­tu­vą tu­rė­tų at­vyk­ti ru­siš­ko ka­na­lo „ RTR pla­ne­ta“ at­sto­vai – Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) ap­tars si­tua­ci­ją dėl pa­si­kar­to­jan­čių pa­žei­di­mų trans­liuo­jant lai­das ša­lies žiū­ro­vams.

„Laukiame svečių – bus betarpiškas pokalbis apie problemas, norime išgirsti priežastis, dėl ko pažeidimai nuolat kartojasi“, – BNS sakė komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas.

Švedijoje registruotą kanalo „RTR Planeta“ retransliacijos Lietuvoje dėl karo ir neapykantos kurstymo jau buvo draudžiamos du kartus – 2015-aisiais ir 2016-aisiais. Abukart ribojimai taikyti trims mėnesiams dėl Rusijos Dūmos deputato Vladimiro Žirinovskio pasisakymų televizijos laidose. Po abiejų sankcijų komisija ir toliau fiksuodavo pažeidimus.

Lietuvos transliuotojai 2015-aisiais taip pat buvo įpareigoti perkelti „RTR Planeta“ į mokamų programų paketą, tačiau po Europos Komisijos signalų, kad gali būti pažeista ES teisė, LRTK ribojimą atšaukė.