„Naisių vasaros“ tyrimas turėtų būti baigtas iki gegužės pabaigos
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) dar­bo gru­pė ty­ri­mą dėl se­ria­lo „Nai­sių va­sa­ra“ įsi­pa­rei­go­jo baig­ti iki ge­gu­žės 31 die­nos.

Bendru sutarimu per ketvirtadienio posėdį komisija pritarė, kad išvada turi būti parengta iki šios datos.

VRK narė Svajonė Šaltauskienė sakė, kad šis terminas „bauginančiai ilgas“, kita vertus, ji sutiko, kad nustačius ankstesnę datą, o darbo grupei nespėjus su terminu, jį vėl tektų pratęsti.

„Apimtis labai didelė, mes tik įpusėjom, padaryta daug užklausimų, bet iškilo naujų klausimų ir tyrimas tęsiamas. Mes stengiamės kuo greičiau, bet apimtis tyrimo didelė“, – apie užtrukusį tyrimą sakė darbo grupės atstovė Olga Kilkinova.

Darbo grupės atstovų atsakyti, kada planuoja baigti tyrimą dėl šio serialo, prašė komisijos narė S. Šaltauskienė.

Ji pažymėjo, kad tyrimą darbo grupė planavo baigti iki kovo 22 dienos, o nespėjus to padaryti reikia nustatyti naują terminą.

VRK ketvirtadienį nagrinėja beveik metų senumo ankstesnės kadencijos išvadą dėl „Agrokoncerno“ paramos su „valstiečių“ vadovu Ramūnu Karbauskiu susijusiems renginiams.

Išvadoje buvo vertintas ir serialo „Naisių vasara“ septintas sezonas, bet nuspręsta šį epizodą perkelti į dabartinį atliekamą platesnė tyrimą dėl serialo.

Tuo tarpu medžiagą dėl kitų renginių – Tarptautinės slaugytojų dienos minėjimo Šiauliuose, gatvės muzikos dienos Šiauliuose, festivalio „Bardų vasara Naisiuose“, Naisių vasaros teatro spektaklio premjeros Kaune, akcijos „Išsaugokime vyrus“ – siūloma perduoti aiškintis Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Išvadoje nenustatyta rinkimų ir kampanijų finansavimo įstatymo pažeidimų, tačiau keliamas klausimas dėl galimų labdaros, paramos ir mokestinius kausimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų.

Minima išvada parengta dar pernai birželį, tačiau iki šiol neapsvarstyta. Šiam faktui iškilus į viešumą, opozicija pradėjo klibinti VRK vadovės Lauros Matjošaitytės kėdę, bet ji šią savaitę atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo Seime.

Skundą dėl galbūt paslėptos politinės reklamos televizijos seriale „Naisių vasara“ VRK gavo dar 2016 metų vasarą. Buvo sudaryta darbo grupė jam tirti. Tyrimą ji baigė jau po Seimo rinkimų pernai birželį. Darbo grupės parengta išvada įkelta į VRK dokumentų valdymo informacinę sistemą, bet porą kartų klausimą atidėjus ji vis dar nesvarstyta.

Nors darbo grupė tuomet nenustatė rinkimų įstatymų pažeidimų, jai užkliuvo faktas, kad įvairių renginių, projektų mecenatu, globėju buvo įvardytas R. Karbauskis, o ne paramą suteikę juridiniai asmenys. Suabejota, ar nebuvo pažeistos mokesčių įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo ir siūlyta surinktą medžiagą perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais jam priklausantis „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų.