„Misija Sibiras“ vyks kita kryptimi: į Kazachstaną
Ne­ti­kė­tas Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je spren­di­mas ne­iš­duo­ti mi­si­jos da­ly­viams vi­zų, kei­čia eks­pe­di­ci­jos vie­tą. Kaip LRT ra­di­jui tei­gia or­ga­ni­za­to­riai, po ke­lių sa­vai­čių abi eks­pe­di­ci­jos ko­man­das iš­ly­dė­si­me į Ka­zachs­ta­ną, kur pa­lai­do­ti po­li­ti­niai ka­li­niai.

Projekto vadovė Raminta Kėželytė, radijui teigia, jog trėmimus mūsų tautiečiai patyrė ir dabartinėse Kazachstano, Tadžikistano, Gruzijos teritorijose. Todėl pasirinktas Kazachstanas – antra pagal trėmimus, įkalinimus ir palaidojimus vieta.

„Išties Kazachstanas yra išskirtinis tuo, kad ten buvo labiau ne tremtiniai, o politiniai kaliniai. Kazachstane net keliose lokacijose buvo kalinama lageryje ir skaičiai žmonių, kurie ten įkalinti, konkrečiai lietuvių, yra tikrai dideli ir perkopia 50 tūkstančių“, – LRT radijui sakė projekto „Misija Sibiras“ vadovė Raminta Kėželytė.

„Misija Sibiras’18“ dviejų ekspedicijos komandų darbai čia planuojami Karagandos, Džezkazgano ir Balchašo apylinkėse.

„Kapinaitės ten kitokios negu būna Sibiro taigose, nes tai daugiau masinės laidojimo vietos, bet jas taip pat būtina išsaugoti ir jomis pasirūpinti“, – sakė projekto vadovė.

Dėl pasikeitusių misijos planų koreguojama ir išvykimo data: abi grupės keliaus 19 dieną, 8 val. iš Vilniaus geležinkelio stoties. „Mes atsakingai kraunamės kurpines ekspedicijai, tačiau jos dalimi gali tapti kiekvienas prisidėdamas prie misijos numeriais 1891 – auka 2 EUR arba 1892 – auka 3 EUR.“ rašoma „Misijos Sibiras'19“ socialinio tinklo paskyroje.

Birželio 29 dieną LŽ pranešė apie Rusijos Federacijos ambasados sprendimą neišduoti vizų misijos Sibiras dalyviams. Rusijos Federacijos ambasados reiškiamas motyvas – Lietuvos pusėje tariamai kuriamos dirbtinės kliūtys sovietinių kapų ir monumentų tvarkymui, rašoma Lietuvos URM pranešime spaudai.

Savo ruožtu Rusijos Federacijos ambasada savo „Facebook“ puslapyje rašo, kad Rusijai visada buvo labai svarbūs Antrojo pasaulinio karo karių kapai ir jų tvarkymas. Tam, pasak Rusijos ambasados, buvo skiriama daug lėšų ir laiko, statomi paminklai. Teigiama, kad Lietuvoje yra palaidota 80 tūkst. sovietinės armijos kareivių ir 200 tūkst. karo belaisvių. Rusai tikina, kad Lietuvos pusės daromos kliūtys jiems tvarkyti sovietinių karių kapus, lėmė „Misijos Sibiras“ uždraudimą.

„Siekiant supaprastinti šią veiklą (kapų tvarkymą) buvo parengtas Rusijos ir Lietuvos tarpvalstybinio susitarimo projektas dėl kareivių ir civilių karo aukų palaidojimo, buvo vedamos atitinkamos derybos. Deja, dvipusis dialogas dėl šio dokumento dabar yra užšaldytas, o Lietuvos URM sako, kad yra nesuinteresuota pasirašyti šį susitarimą“, – rašo Rusijos ambasada savo „Facebook“ paskyroje.

Rusai taip pat kaltina lietuvius politizuojant projektą „Misija Sibiras“, esą šių metų atrankos į projektą metu jaunuoliai tvarkė „miško brolių“ sodybą ir imitavo „partizanų“ bunkerio šturmą, o tai esą kelia susirūpinimą Rusijai.