„MG Baltic“ užčiaupė Vytautą Baką
Kon­cer­no „MG Bal­tic“ krei­pi­ma­sis į teis­mą užd­raus­ti Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Ba­kui vie­šai skleis­ti tei­gi­nius, kad „MG Bal­tic“ yra or­ga­ni­zuo­ta nu­si­kals­ta­ma gru­pė, taip pat tei­gi­nius apie kon­cer­no vals­ty­bei pa­da­ry­tą ža­lą, bu­vo pa­ten­kin­tas, taip skel­bia­ma kon­cer­no pra­ne­ši­me spau­dai.

Kaip teigiama išplatintoje informacijoje, teismas sutiko taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešai skleisti teiginius, dėl kurių kreiptasi į teismą.

„MG Baltic“ trečiadienį išplatintame pranešime teigia, kad V. Bako viešai paskleisti teiginiai neatitinka tikrovės. Teismo prašoma V. Bako teiginius, kad „MG Baltic“ veikla atitinka organizuotos nusikalstamos grupės požymius ir „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą, pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir pažeidžiančiais ieškovo dalykinę reputaciją. Paraleliai prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – drausti V. Bakui toliau skleisti tokius teiginius.

„Politikai, atstovaujantys valstybei, privalo prisiimti asmeninę atsakomybę už savo žodžius ir veiksmus. Jei politikas, prisidengęs valstybės gynimo vėliava, skleisdamas dezinformaciją ima siekti asmeninės naudos ir politinių tikslų, jis pats tampa grėsme teisinei valstybei ir demokratijai. Tokių atvejų istorijoje matėme jau ne kartą ir visais jais už neteisėtus politikų žaidimus tenka susimokėti žmonėms“, – pranešime teigia koncerno korporatyvinių reikalų ir komunikacijos direktorius Tadas Marčiukaitis.

Seimas birželio pradžioje patvirtino NSGK tyrimo išvadas dėl neteisėto poveikio politiniams procesams. Jose koncerno „MG Baltic“, Rusijos įmonės „Rosatom“ veiklos siekiant daryti neteisėtą įtaką įvertintos kaip keliančios grėsmę valstybės sąrangai ir nacionaliniam saugumui. NSGK taip pat tyrė verslininkų bandymus daryti neteisėtą įtaką politikams, valstybės įmonių, institucijų vadovams, darbuotojams, tirti partijų finansavimo mechanizmai. Komiteto pirmininkas V. Bakas yra minėjęs, kad dėl minėtų neskaidrių sandorių valstybė galėtų atgauti jai galbūt padarytą 1,5 mlrd. eurų žalą.

„MG Baltic“ anksčiau yra pateikęs ieškinį teismui dėl Valstybės saugumo departamento (VSD) rašte parlamentarams pateiktų duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir pažeidžiančiais dalykinę reputaciją.

Gegužę paviešintame VSD rašte Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui apžvelgiama „MG Baltic“ įtaka politinėms partijoms, Vilniaus miesto savivaldybei, Valstybinei mokesčių inspekcijai, teisėsaugai, Susisiekimo ministerijai, kitoms institucijoms. Anot departamento, tenkindamas savo interesus koncernas buvo sukūręs ilgalaikę veikimo strategiją, kurią, VSD manymu, galima vertinti kaip destruktyvią veiklą, galinčią destabilizuoti valstybės sąrangą ir demokratinę politinę sistemą ir todėl keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui.