„MG Baltic“: NSGK tyrimas yra politinis farsas
Da­riaus Moc­kaus val­do­mas kon­cer­nas „MG Bal­tic“ tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) ty­ri­mas ir jo iš­va­dos dėl vers­lo gru­pių įta­kos po­li­ti­niams pro­ce­sams yra po­li­ti­nis far­sas.

„Nuo pat pradžių buvo matoma, kad šis tyrimu pavadintas procesas neatitinka net minimalių teisinės valstybės standartų. Visas tyrimas – tik politinis farsas ir valstybės diskreditavimas, vadinamosios išvados – selektyvus, politizuotas ir iš gandų surašytų pažymų kratinys, kurio epizodai – atvira dezinformacija, neturinti nieko bendro su realybe“, – rašoma koncerno išplatintame pranešime.

Anot jo, dėl NSGK tyrimo Lietuvos verslo aplinka patirs neigiamų padarinių.

„Politinis, selektyvus tyrimas neteisėtai kriminalizavo stambiausias Lietuvos verslo grupes ir diskreditavo jas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje“, – teigia „MG Baltic“.

Trečiadienį NSGK tvirtina parlamentinio tyrimo išvadas. Jų projekte nurodoma, kad „MG Baltic“ verslo grupės veikla kelia grėsmę valstybės interesams, sąrangai ir nacionaliniam saugumui.

Projekte pažymima, kad kitų verslo grupių įtaka politiniuose sluoksniuose nepasiekė tokio masto, jų kontroliuojamos žiniasklaidos priemonių įtaka liko menkesnė, daugelio jų vykdyta veikla nebuvo tokia agresyvi.

Seimo komitetas nuo praėjusių metų spalio atliko parlamentinį tyrimą dėl verslo grupių įtakos politiniams procesams bei sprendimų priėmėjams. Dalis komitetui pateiktos Valstybės saugumo departamento (VSD) išslaptintos medžiagos jau buvo skelbta žiniasklaidoje. Parlamentinio tyrimo išvados daugiausia ir yra grindžiamos VSD, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) informacija.

VSD komitetui pateiktoje informacijoje koncernas „MG Baltic“ įvardytas kaip „oligarchinė struktūra“, kurios aprėptis plačiausia, o tikslai politinių procesų atžvilgiu – ambicingiausi.