„MC Vorai“ – Europos baikerių klubų pripažinti nedorėliai
Prieš tris su pu­se sa­vai­tės mįs­lin­gai din­gu­sio bai­ke­rio Ai­va­ro Kil­kaus – Kum­pio is­to­ri­ja su­kė­lė vi­są Lie­tu­vą ant ko­jų. Ne tik po­li­ci­ja, bet ir vy­ro din­gi­mui ne­abe­jin­gi pi­lie­čiai pri­si­dė­jo pri­si­dė­jo prie pa­ieš­kų.

LŽ pasiteiravo Policijos komisariato prie Vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjo Ramūno Matonio, ar paaiškėjo naujų detalių apie tyrimą, tačiau naujienų, kurias galėtų pranešti, policija šiuo metu neturi: „Vykdomi visi paieškos veiksmai, kurie yra būtini. Neturime viešumai jokios informacijos, kai tik kažką apie tai žinosime – pranešime.“

Spalio 15 dieną niekam nepranešęs Aivaras Kilkus išvyko iš namų ir atgal nesugrįžo. Baikerio motociklas buvo rastas prie Ežeriekų kaimo, Varėnos rajone.

Spalio 20 dieną į vyro paieškas įsijungė vyro gyvenimo draugės iniciatyva surinkti asmenys. Buvo nuodugniai apieškota teritorija, kurioje, tikėtina, galėjo būti įvykio pėdsakų, padėsiančių atskleisti nutikimo detales. Vis dėlto paieškos buvo nevaisingos.

Policija suėmė su Aivaro Kilkaus dingimu siejamą baikerių klubo „MC Vorai“ pirmininką Lauryną Baltrūną – Oblių.

Neoficialiais duomenimis potencialus konfliktas tarp dviejų baikerių klubo „MC Vorai“ narių gali būti susijęs su klubo skilimu – „Kumpis“ pasitraukė iš klubo ir manoma, kad kartu su juo pasitraukė nemaža dalis buvusių narių.

Kai kurie klubo „MC Vorai“ nariai prie savo liemenių nešioja „1“% antsiuvus. Tiek Aivaras Kilkus, tiek Laurynas Baltrūnas – abu taip pat prie savo liemenių buvo prisisiuvę „1“% simbolius. Sąvoka „1% baikerių klubas“ yra vartojama apibūdinti tuos klubus, kurių nariai yra pasiskelbę esą už įstatymo ribų. Žymiausi „1“% baikerių klubai pasaulyje yra „Hells Angels“, „Bandidos“, „Outlaws“. Tai reiškia, kad likę 99% baikerių yra įstatymui paklūstantys piliečiai.

"Vienaprocentininkų" antsiuvai

Sąvoka „1 procentas“, „vienaprocentininkas“ („1 percenter“) atsirado po 1947 metais vykusių Holisterio riaušių. Amerikos motociklininkų asociacija nuo riaušių dalyvių atsiribojo ir pareiškė, kad 99 proc. visų motociklų vairuotojų yra paklusnūs įstatymui. Praėjus nedaug laiko po šio pareiškimo kai kurie baikerių klubai pareiškė, jog jie priklauso tam likusiam procentui.

„MC Vorai“ didžiųjų Europos baikerių klubų buvo pripažintas kaip „1“% kategorijos baikerių klubas. Tiek Laurynas Baltrūnas, tiek Aivaras Kilkus taip pat nešiojo „1“% antsiuvus.

Apie šį antsiuvą, jo klijuojamą etiketę bei visuomenei siunčiamą žinutę egzistuoja įvairios nuomonės. Yra manančių, kad šiandien „1“% ženklas yra baikerio garbės ir įvaizdžio reikalas. Lygiai taip pat yra manančių, kad „1“% taisyklė vis dar veikia pilnu pajėgumu.