#LietuvybėsKodas. Koks bus ateinantis Lietuvos šimtmetis?
Šian­dien Vil­niu­je vyks­ta iš­skir­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja – „Lie­tu­vy­bės ko­das – tapk nau­jo­jo šimt­me­čio kū­rė­ju“. Tai ne­ei­li­nė kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – drau­ge su vers­lo, val­džios, moks­lo bei kul­tū­ros at­sto­vais pa­žvelg­ti į nau­ją­jį Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­tį ir mū­sų ša­lies pers­pek­ty­vas.

1905 metais Didysis Vilniaus Seimas sutelkė lietuvybės potencialą. Taip buvo padėtas Lietuvos valstybės pamatas. „Lietuvos žinios“/lzinios.lt vėl sukvietė iškiliausius Lietuvos žmones į tą pačią salę Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje – įžvelgti naujojo šimtmečio potencialą ir imtis atsakomybės.

...

„Sekdami Nepriklausomybės šauklių pavyzdžiu, pasirinkome tą pačią demokratinės visuomenės kertinius ramsčius apimančio susibūrimo formulę. Valstybingumo atkūrimo aušroje Lietuvos ateitį diktavo ne profesionalūs politikai (jiems vėliau teko Nepriklausomybės tėvų sudaryto respublikos klestėjimo recepto įgyvendinimo pareiga), o pirmiausia – mokslo ir kultūros veikėjai, teisininkai, verslo ir techninio progreso atstovai. Šių visuomenės grupių indėlis į valstybės ateitį tebėra labai svarbus ir šiandien“, – teigė „Lietuvos žinių“ vyr. redaktorius ir konferencijos moderatorius Ramūnas Terleckas.

Konferencijoje „Lietuvybės kodas – tapk naujojo šimtmečio kūrėju“ pranešimus skaito ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, Lietuvos Respublikos prezidentės vyriausioji patarėja Rūta Kačkutė, Paulius Kunčinas („Lemiamo šuolio“ iniciatorius), Remigijus Lapinskas (VŠĮ Žaliosios politikos instituto prezidentas), finansininkas Alvydas Žabolis, Vygaudas Ušackas (buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, ES ambasadorius Afganistane ir Rusijoje). Taip pat renginyje dalyvauja Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje J.E. Philippe Jeantaud ir kiti žinomi politikos, verslo ir kultūros atstovai.

Ypatingas dėmesys konferencijos metu skiriamas mecenatystės tradicijai Lietuvoje. Mecenatai – tai žmonės, pasiekę asmeninės gerovės tikslus ir žvelgiantys gerokai toliau į valstybės kultūrinę darbotvarkę, neblaškomi merkantilinių interesų. Būtent šiai temai skirtas Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės pranešimas „Mecenatystės prasmė ir vizionieriškumas“, o vėliau bus įteikti specialūs apdovanojimai, kuriuos įteiks Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, asociacijos „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai“ pirmininkas Jaroslavas Neverovičius ir kiti iškilūs asmenys.

Konferenciją „Lietuvybės kodas – tapk naujojo šimtmečio kūrėju“ vainikuos koncertas „Išgirsk Lietuvą“. Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas jaunosios kartos lietuvių dirigentės Adrijos Čepaitės, pakvies išgirsti lietuvių kompozitorių kūrinius kitaip. Koncerte taip pat dalyvaus valstybinis choras „Vilnius“ bei jaunieji Lietuvos talentai.