„Lietuvos geležinkeliai“ prašo teisėsaugos ištirti konkurso skaidrumą
Vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ tei­sė­sau­gos pra­šys įver­tin­ti šie­met jos skelb­tą pa­bė­gių pir­ki­mo kon­kur­są, kur ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­lė bend­ro­vė „Ski­nest Bal­ti­ja“.

Su šia bendrove siejamoje įmonėje dirba vienas buvusių „Lietuvos geležinkelių“ vadovų Gerimantas Bakanas, jo elgesį šiuo metu tiria Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

„Lietuvos geležinkeliai“ ketina kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), prašant įvertinti, ar konkursas vyksta skaidriai, ar įmonė nepažeidė įstatymų.

„Pirkimuose siekiame užtikrinti konkurenciją ir palankiausią kainą valstybės valdomai bendrovei. Ne mažiau svarbu užtikrinti skaidrumą ir valstybės interesus, todėl kreipsimės į atsakingas institucijas įvertinimo“, – sakė „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.

„Skinest Baltijos“ daugiau nei 3 mln. eurų pasiūlymas yra 200 tūkst. eurų pigesnis, nei antroje vietoje likusios įmonės. Nei pastarosios pavadinimo, nei G. Bakano pavardės geležinkeliai neskelbia.

Bendrovės atstovas Mantas Dubauskas BNS sakė, jog galutinai derėtasi su dviem konkurso dalyviais.

VTEK yra pradėjusi tyrimą, ar buvęs „Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduotojas G. Bakanas nepažeidė reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos.

Tyrimas pradėtas, gavus Seimo nario Algirdo Butkevičiaus skundą – esą, nustojęs eiti pareigas „Lietuvos geležinkeliuose“, G. Bakanas po kelių mėnesių tapo geležinkelio paslaugų ir investicijų grupės „Skinest Rail“ antrinės įmonės „CEE Railroad Reform Foundation“ valdybos nariu.

„Lietuvos geležinkeliai“ taip pat žada kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams.