„Bananų balius“ – ministrei nežinoma sąvoka
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė Sei­me pa­te­ko į ne­ma­lo­nią si­tua­ci­ją, at­sklei­du­sią jos is­to­ri­nių ži­nių spra­gas. Par­la­men­ta­ro Ar­vy­do Anu­šaus­ko pa­klaus­ta, ar ži­no apie 1988 me­tais įvy­ku­sį „ba­na­nų ba­lių“, po­li­ti­kė pri­si­pa­ži­no, kad ši są­vo­ka jai ne­ži­no­ma.

Antradienį vykusiame Seimo plenariniame posėdyje M. Vainiutė pristatė Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo į jų stažą siūloma įskaičiuoti ir faktinį tarnybos laiką SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės padaliniuose, vykdžiusiuose Lietuvos Respublikos teritorijoje veikusių pataisos reikalų sistemos įstaigų apsaugą bei kontrolę ir po 1990 metų kovo 11 dienos iki tol, kol ją parėmė mūsų valstybės pareigūnai. Tačiau dėl šių pataisų kilo rimtų abejonių. Kaip pastebėjo konservatorius A. Anušauskas, SSRS vidaus kariuomenės padaliniai turėjo dvigubą paskirtį: ne tik perveždavo kalinius, saugojo kalėjimus, bet ir, „esant reikalui“, kaip nutiko 1988 metų rugsėjo 28 dieną, vaikydavo demonstracijas.

„Deja, tai nėra nei paprastas, nei elementarus projektas ir jis tikrai yra politinis. Nežinau, kodėl parašyta tik apie pataisos įstaigas, bet tie žmonės, kurie gyveno prieš 30 metų žino, kad ne pataisos įstaigose reikalas. Ar jums žinoma, kad 1988 metais buvo toks „bananų balius“ ir kas tame „bananų baliuje“ buvo aktyvūs veikėjai?“, – paklausė jis ministrės.

M. Vainiutė padėkojo už klausimą, bet pateikti atsakymo į jį negalėjo. „Aš atsiprašau, žinokite, bet man ta sąvoka „bananų balius“, apgailestauju, tikrai nėra žinoma“, – iš Seimo tribūnos sakė ji.

M. Vainiutės žodžiai sukėlė kai kurių parlamentarų nuostabą. Socialdemokratas Juozas Olekas tikino esantis labai nemaloniai nustebintas, kad teisingumo ministrė nežino „agresijos, kurią prieš Sąjūdžio ir Lietuvos žmones įvykdė SSRS struktūros 1988 metų rugsėjo mėnesį“. Anot jo, einant tokias pareigas derėtų žinoti tokius mūsų istorijos faktus.

M. Vainiutė teisinosi sakydama, kad nėra tokia jauna, kad neprisimintų 1988 metų. Ji tikino tuomet dirbusi mokytoja ir buvusi pakankamai sąmoninga, kad galėtų vertinti tuos įvykius. „Tik norėjau atkreipti dėmesį, gal ne visiškai turėjau plačiau pakomentuoti, pasakiau, kad man ta sąvoka „bananų balius“ nėra žinoma. Bet tie įvykiai, be abejonės, visiems yra žinomi“, – tvirtino teisingumo ministrė.

„Bananų baliumi“ vadinami įvykiai Vilniuje, 1988 metais rugsėjo 28 dieną, kai dabartinėje Katedros aikštėje sovietinių pareigūnų pajėgos brutualiai išvaikė Lietuvos Laisvės lygos organizuotą mitingą. Žmonės buvo mušami guminėmis lazdomis, vadinamomis „bananais“, kai kurie išvežti nežinoma kryptimi.