„Agrokoncernas“ naudojosi Ramūno Karbauskio šeimos narių valdoma žeme
„Vals­tie­čių“ ly­de­riui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui pri­klau­san­tis „Ag­ro­kon­cer­nas“ nau­do­jo­si jo sū­nų, se­sers, bro­lio ir tė­vo val­do­ma že­me, pir­ma­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt

Skelbiama, kad politiko sūnūs Mantas ir Justinas Karbauskiai į įmones „Aukštaitijos agroncentras“ bei „Žemėnauda“ įnešė apie 7 mln. eurų. Anot portalo, jaunųjų Karbauskių verslai dalį valdomos žemės nuomoja „Agrokoncerno“ įmonėms.

Žemės valdytojais per įmonę „Naisių investicijos“ taip pat yra ar buvo jo sesuo, brolis ir tėvas, o ta žeme naudojosi politiko koncernas, kuriam įstatymai žemės pirkti neleido.

Įstatymas draudžia vienam asmeniui, įmonei ir susijusiems asmenims turėti daugiau nei 500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės.

R. Karbauskis sakė, kad šiais sandoriais „įstatymų nebuvo bandoma apeiti, nes įstatymų buvo laikomasi“.

Jis teigė, kad sūnums dovanoja lėšas, gautas už dividendus iš savo valdomų įmonių.