#100LT Valdas Adamkus: pažvelkime į Lietuvos žmonių, ypač jaunimo, akis

„Nuoširdžiai džiaugiuosi matydamas, kokia Lietuva baigia savo pirmąjį ir pradeda antrąjį šimtmetį. Žinoma, net ir šventės dienomis niekur nedingsta problemos ir iššūkiai. Tačiau atidžiau pažvelkime į mūsų miestų gatves ir namų fasadus, į mūsų karius ir mūsų mokyklas, į mūsų bibliotekas ir modernias įmones. Ir svarbiausia, pažvelkime į Lietuvos žmonių, ypač jaunimo, akis. Pamatysime norą oriai gyventi valstybėje, kurioje veikia demokratija, žodžio ir tikėjimo laisvė. Pamatysime pasiryžimą patiems rinktis ateities kelią ir kurti savo gyvenimą, nebijant svetimos valios primetimo. Pamatysime, kad Lietuva šiandien – visavertė europinė valstybė, turinti seną ir garbingą praeitį, gyvą ir veiklią dabartį, viltingą ateitį.

Šiomis dienomis žmonių lūpose ir širdyse dažniau negu visada skamba žodžiai „Lietuvos valstybė yra ir bus“. Nuoširdžiai sveikinu visus, tuo tikinčius ir savo mintimis, žodžiais bei darbais tą tikėjimą stiprinančius, visus, einančius Lietuvos keliu, pasitikinčius savimi ir tuo, kuris eina šalia.“