Žmonių veidais parašytas Gustonių epas
Šį sa­vait­ga­lį, lie­pos 27–28 die­no­mis, Pa­sva­lio ra­jo­no Gus­to­nių kai­me bus ren­gia­mas pir­ma­sis ir jau vien tuo ga­na ne­įp­ras­tas me­no fes­ti­va­lis. Pa­grin­di­niu jo ak­cen­tu taps me­ni­nin­ko Da­riaus Žiū­ros nuo 2001-ųjų šia­me kai­me ku­ria­mas vaiz­do pro­jek­tas „Gus­to­niai“.

D. Žiūra (g. 1968) jau aštuonioliktus metus filmuoja Gustonių kaimo žmones. Kas treji metai iš šios medžiagos sukuria po naują filmą. Dabar jų jau šeši. Kiekvienas naujas kūrinys aprėpia vis ilgesnį laikotarpį, atskleidžia, kaip keitėsi filmuotų žmonių amžius, ryškėja paties kaimo socialinės struktūros permainos. Ir, menininkui tai ne mažiau svarbu, – vaizdo atkūrimo formatų raida.

Gustoniai D. Žiūrai neeilinė vieta, asmeniškai pažįsta visus jų gyventojus, čia praleidžia daug laiko. Iš gana eksperimentinių paskatų, vienos fotosesijos 2001-aisiais, išsirutuliojo monumentalus projektas – Gustonių epas. Saga be įžvelgiamos pabaigos.

„Projekte keitėsi ne tik gyventojų veidai, bet ir socialinis kaimo portretas.“

D. Žiūra gimė Joniškėlyje, iki penkerių augo pas močiutę kaime. „Vėliau tėvai atsivežė mane į miestą. Ilgai negalėjau jo pamėgti, maniau, užaugęs būtinai grįšiu į kaimą. Kasmet laukdavau vasaros“, – pasakojo „Gustonių“ autorius.

Minutė kameros dėmesio

Pernai visus šešis projekto „Gustoniai“ filmus D. Žiūra parodė Antverpeno šiuolaikinio meno muziejaus (M HKA) parodoje „Laikinasis ateičių institutas“. Atskiros projekto dalys rodytos parodose Lietuvoje – „Savigarba“, „Lietuvos dailė 2000–2010: dešimt metų“ – ir užsienyje: „Manifesta 5“, „Instant Europe“. Taip pat personalinėse autoriaus parodose „Kolekcija“ Berlyno galerijoje „Antje Wachs“ ir „Kiti balsai, kiti kambariai“ Romos galerijoje „Magazzino de Arte Moderna“.

Kita, jau septinta, filmavimo sesija įvyks 2019 metų vasarą. D. Žiūra stengiasi bet kuria proga įamžinti kiekvieną Gustonių gyventoją, nuo pačių mažiausiųjų. Skiria jiems vieną minutę videokameros dėmesio.

Projekto sumanytojas stebėjo, kaip keitėsi kaimo socialinė struktūra, kaip senųjų gyventojų kaimynystėje apsistojo naujakuriai. Kaip pasiekę pilnametystės emigravo jauni žmonės. „Tad projekte keitėsi ne tik gyventojų veidai, bet ir socialinis kaimo portretas“, – pabrėžė D. Žiūra.

Pati tikriausia premjera

Šiuolaikinio meno paroda Gustoniuose rengiama pirmą kartą. Tai apskritai pirmas viešas kultūros renginys šiame kaime. Į jį susirinks šiuolaikinio vizualinio meno ir muzikos pasaulio atstovai, tarptautinės patirties įgiję kūrėjai, atlikėjai. Dvi dienas po atviru dangumi vyks folkloro ir klasikinės muzikos koncertai, paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, meno projektų pristatymai.

D. Žiūros „Gustoniai“ bus rodomi liepos 27-ąją. „Tokiu mastu, koks numatomas – šešiuose dideliuose ekranuose, projektas Lietuvoje dar niekada nebuvo rodytas. Tai – pati tikriausia premjera“, – tvirtino D. Žiūra.

Neįprastą peržiūrą papildys 1974 metais Joniškėlio apylinkėse vykusios etnografinės ekspedicijos įrašų perklausa, folkloro kolektyvo koncertas. Liepos 28-ąją viešosios įstaigos „Vandens bokštas“ rengiamo festivalio svečiai turės galimybę pamatyti įspūdingą „Gustonių“ videoinstaliaciją.

Nenumirs nepamatę

Kodėl festivaliui pasirinkęs šią vasarą, autorius paaiškino taip: „Viena vertus, pajutau šiokį tokį spaudimą. Žmonės domisi, nori save pamatyti, sako, tu vis filmuoji ir filmuoji, o aš taip ir numirsiu nieko nepamatęs ar nepamačiusi. Išties, per tuos 18 metų netekome 22 žmonių.

Antra vertus, kitąmet reikės kurti naują filmą, festivaliui neturėsiu laiko, o nukelti dar vėliau nesinorėtų. Tad šiemet pati palankiausia proga“, – sakė D. Žiūra.

2005-aisiais Gustoniuose buvo registruoti 87 žmonės, per trylika metų šis skaičius išliko beveik nepakitęs. Tad jei Lietuvos rykštė – masinė emigracija – ir palietė kaimą, kažkuris kitas įnagis į jį tiek pat žmonių suginė. „Gustoniuose jaunų žmonių nebuvo daug, tad ir emigracija taip nepasijuto“, – teigė menininkas.

Parašas po pdf foto

Eilutėje matomas tas pats žmogus, filmuotas kas treji metai. Pirmas kadras iš kairės – 2001 metais, antras – 2004-aisiais, ir taip iki 2016 metų. Tušti tarpai reiškia, kad tais metais žmogus nebuvo filmuojamas – išėjo amžinybėn, emigravo arba dar negyveno Gustonių kaime.