Vyriausybė įvertino Vaivą Mainelytę, Kęstutį Navaką bei Ramūną Danisevičių
Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas re­ko­men­duo­ja­ma skir­ti dvy­li­kai kū­rė­jų, tarp jų – ak­to­rei Vai­vai Mai­ne­ly­tei, poe­tui Kęs­tu­čiui Na­va­kui, fo­to­me­ni­nin­kui Ra­mū­nui Da­ni­se­vi­čiui.

Kaip pirmadienį pranešė Kultūros ministerija, premijos taip pat turėtų būti skirtos muziejininkei Vidai Kanapkienei, dailininkui, knygų vaikams autoriui Kęstučiui Kasparavičiui, kompozitoriui Arvydui Malciui, tapytojai Sigitai Maslauskaitei-Mažylienei, menotyrininkei Agnei Narušytei, aktorei Reginai Reklaitienei (Šaltenytei), kino operatoriui Janui Vitoldui Tomaševičiui, tekstilininkei Zinaidai Vogėlienei ir menotyrininkei Rasutei Žukienei.

Ramūnas Danisevičius./ Oresto Gurevičiaus nutorauka

Šiuos laureatus komisija atrinko iš daugiau kaip keturiasdešimties muzikos, teatro, dailės, literatūros, kitų kultūros ir meno sričių atstovų.

Vadovaudamasi komisijos sprendimu, Kultūros ministerija pateiks Vyriausybei tvirtinti nutarimo projektą dėl premijų skyrimo.

Šios premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus.

Premijos dydis – 12,9 tūkst. eurų.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų, jos skiriamos nuo 1997 metų.