Vokietijoje žydų šeimai sugrąžintas nacių konfiskuotas paveikslas
Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą nu­žu­dy­to žy­dų kil­mės pra­ncū­zų po­li­ti­ko ir pa­sip­rie­ši­ni­mo ly­de­rio pa­vel­dė­to­jams an­tra­die­nį bu­vo su­grą­žin­tas na­cių ati­mtas pa­veiks­las.

Per Antrąjį pasaulinį karą nužudyto žydų kilmės prancūzų politiko ir pasipriešinimo lyderio paveldėtojams antradienį buvo sugrąžintas nacių atimtas paveikslas.

George'ui Mandeliui priklausęs Thomo Couture'o sukurtas „Sėdinčios jaunos moters portretas“ buvo rastas 2012 metais velionio kolekcininko Cornelius Gurlitto meno kolekcijoje, vokiečių pareigūnams atliekant tyrimą, susijusį su viena mokesčių byla.

Atsiskyrėliškai gyvenęs bavarų kolekcininkas 1,5 tūkst. meno kūrinių kolekciją paveldėjo iš savo tėvo Hildebrando Gurlitto. Pastarasis buvo meno pirklys, prekiavęs nacių konfiskuotais meno kūriniais. Daugelis jų buvo atimti iš žydų, tačiau jų buvusių savininkų nustatymas vyksta lėtai, ir tik maža dalis kūrinių sugrįžo sugrįžo pas teisėtus jų paveldėtojus.

Kultūros ministrė Monika Gruetters, antradienį perduodama paveikslą G. Mandelio giminaičiams, pažadėjo daryti viską, kad pagrobtos meno vertybės būtų sugrąžintos.