Vilniuje viešės gruzinų vokalinis vyrų ansamblis „Suliko“
Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 2 die­ną, 19 val. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je kon­cer­tuos Gru­zi­jos vo­ka­li­nis vy­rų an­samb­lis „Su­li­ko“. Tau­ti­nio iden­ti­te­to sklei­dė­jas, tarp­tau­ti­nių kul­tū­ri­nių mai­nų puo­se­lė­to­jas, su­bti­laus, sod­raus gru­zi­niš­ko dai­na­vi­mo per­las – an­samb­lis „Su­li­ko“ – Vil­niu­je sve­čiuo­ja­si ypa­tin­ga pro­ga.

Gruzinų koncerto programa yra skirta abiejų šalių šventėms – Pirmosios Gruzijos Demokratinės Respublikos įkūrimo ir Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiams – pažymėti.

Profesionalus kolektyvas „Suliko“ susibūrė 2007 m. Tbilisio valstybiniame Zacharijaus Paliašvilio operos ir baleto teatre. Ansamblyje dainuoja pagrindiniai teatro solistai, kartu atliekantys operinę, chorinę, gruzinų liaudies muziką, sakralinę polifoniją bei miesto folklorą. „Suliko“ programose tarsi atsispindi visa gruzinų muzikos istorija nuo archajinių V amžiaus šedevrų, vėlyvųjų viduramžių epinių kūrinių iki miesto romansų ar šiuolaikinių kompozitorių opusų. Daug dėmesio ansamblis skiria polifoninei vokalinei muzikai, kurią 2001 m. UNESCO pripažino nematerialiu kultūrinio paveldo šedevru.

„Suliko“ nuolat dalyvauja savo šalies Vyriausybės organizuojamuose renginiuose visoje Gruzijoje, Operos teatro gala koncertuose, televizijos ir radijo laidose. Kaip gruzinų kultūros ambasadorius ansamblis koncertuoja visame pasaulyje. Tarp jų koncertinių kelionių – pasirodymai Prancūzijoje (Liono operos teatre ir Dailės muziejuje, rečitaliai Paryžiuje, Marselyje ir kt.), Vokietijoje (Sarbriukene, Hanoveryje, Centriniame Berlyno muziejuje, taip pat diplomatinių santykių su Vokietija užmezgimo 25-mečio koncertai), tarptautiniai festivaliai Šveicarijoje, Izraelyje, Tunise, Armėnijoje, Latvijoje, Gruzijos kultūros dienos Kazachstane, Ortodoksų muzikos festivalis bei rečitaliai Estijoje, Ukrainoje, Turkijoje, Rusijoje (Maskvos Didžiajame teatre, Kaliningrade, Sankt Peterburge), Lenkijoje (Gruzijos Nepriklausomybės dienos koncertai) ir t. t.

Daug dėmesio ansamblis skiria polifoninei vokalinei muzikai, kurią 2001 m. UNESCO pripažino nematerialiu kultūrinio paveldo šedevru.

2017 m., pradėdama bendrus šventinius renginius, skirtus 2018-aisiais pažymėti Gruzijos Nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, Gruzijos ambasada kartu su Seimo Kultūros komitetu lapkričio mėnesį Lietuvos nacionaliniame muziejuje organizavo parodą „Gruziniškas tautinis kostiumas Europos šeimoje“. Parodos atidaryme gruziniškas dainas atliko ansamblis „Suliko“.

Gegužės 2 d. koncertas Vilniuje yra naujas susitikimas su ansambliu, jo meistriškumu ir nepakartojama nuotaika dvelkiančia programa. Koncerte ansamblis atliks įvairių Gruzijos regionų dainas, taip pat ir profesionalių autorių vokalinius kūrinius. Nuotaikingai pateikdami savo programas, gyvai bendraudami su publika, ansamblio dainininkai veikiausiai neapsieis be improvizacijos, papildomų instrumentų ir komentarų.