Vilniaus valdžia neskyrė MO muziejui prašomų 200 tūkst. eurų paramos
MO mu­zie­jaus, dis­po­nuo­jan­tis me­ti­niu 1,4, mln. eu­rų biu­dže­tu, kvie­tė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę tap­ti mu­zie­jaus stra­te­gi­niu par­tne­riu, ski­riant 200 tūkst. eu­rų me­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą mu­zie­jaus stra­te­gi­nei veik­lai vyk­dy­ti.

Šias lėšas muziejus panaudotų bendruomenę telkiantiems renginiams finansuoti, meno prieinamumą skatinančioms veikloms, edukacinėms veikloms bei vietos ir užsienio turistų pritraukimui.

„Didžiausią naudą MO muziejus kuria būtent Vilniui, stiprina Vilniaus įvaizdį kaip patrauklaus ir stiprios šiuolaikinės kultūros miesto“, – rašoma MO muziejaus direktorės Mildos Ivanauskienės Vilniaus savivaldybei skirtame prašyme.

MO muziejus per pirmus tris veiklos mėnesius skelbia pritraukęs 80 tūkst. lankytojų, jo organizuojamose edukacinėse veiklose dalyvavo 2 tūkst. moksleivių. Šiemet MO muziejus pretenduoja pasiekti daugelį rekordų muziejų sektoriuje.

„Sklaida apie MO muziejų Vilniuje pasiekė ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinę auditoriją. Išpublikuota apie 40 pranešimų užsienio žiniasklaidoje apie Vilnių ir MO muziejų jame. Ištransliuota apie 80 pasirodymų radijo ir televizijos eteryje. Pasaulinio garso architektas Daniel Libeskind viešai pripažino, kad MO muziejus šiandien yra jo mylimiausias projektuotas muziejus“, – pasiekimus vardija M. Ivanauskienė.

Užuot parėmusi prašomomis lėšomis, Vilniaus mero R. Šimašiaus žodžiais tariant, vieną sėkmingiausių šios tarybos kultūros projektų, savivaldybės taryba numatė tik pusę šios sumos. Be to, ji skiriama ne konkrečiai MO muziejaus veiklai vykdyti, o miesto kultūrinei meninei edukacijai finansuoti.

„Mes muziejų remtume per jame apsilankančius vaikus, taip pat būtų finansuojamos vaikams skirtos edukacinės veiklos“, – tikino Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Vilniaus meras pridūrė, kad ši programa su numatytu 100 tūkst eurų finansavimu skirta ne tik MO muziejui.

„Tai galbūt būtų pagrindinis dalyvis, tačiau tai, toli gražu, nereiškia, kad tuo ir bus apsiribota“, – sakė R. Šimašius.

Šių metų savivaldybės biudžetą sudarys apie 679 mln. eurų. Iš jų – beveik 240 mln. eurų sudaro valstybės dotacijos ir Europos sąjungos lėšos.

Pirminė MO muziejaus steigėjų investicija į pastatą, kolekciją bei projektus siekė 20 mln. eurų. Šiems metams suplanuotas muziejaus biudžetas yra apie 1,4 mln. eurų ir pusė jo ketinama surinkti iš muziejaus veiklos. Likusias lėšas planuojama pritraukti iš privačių investuotojų bei valstybės paramos.