Vilniaus fotometraštininkas
Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je (Di­džio­ji g. 4) šian­dien, gruo­džio 4 die­ną, ati­da­ro­ma XIX am­žiaus 6–8 de­šimt­me­čio fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Juo­za­pas Če­cha­vi­čius ir jo epo­cha fo­tog­ra­fi­jo­je“.

Iki kovo 3 dienos veiksianti paroda surengta minint fotografo Juozapo Čechavičiaus (Józef Czechowicz, 1818–1888) 200 metų gimimo jubiliejų, kuris yra įtrauktas į UNESCO atmintinų datų kalendorių.

Žvilgsnis į miestą

Žymusis Vilniaus vaizdų fotografas 1818 metais gimė dabartinėje Baltarusijoje, netoli Polocko. Gimnaziją baigęs Vitebske, pirmąją fotoateljė 1853 metais atidarė Liubline, paskui fotografijos mokslus tęsė Paryžiuje ir Varšuvoje. 1859–1864 metais J. Čechavičius fotografu dirbo Kijeve, Černigove ir Vitebske, o 1865 metais apsigyveno Vilniuje. Šiame mieste praleidęs visą likusį gyvenimą, fotografas sukūrė kelis šimtus Vilniaus ir miesto apylinkių nuotraukų, svarbių Lietuvos ir aplinkinių kraštų praeičiai. Savo darbuose jis fiksavo miesto panoramas, urbanistinį peizažą, architektūros ir istorijos paminklus, miesto permainas, renginius ir įvykius.

J. Čechavičius laikomas reikšmingiausiu XIX amžiaus Vilniaus fotometraštininku bei žymiausiu to laiko Lietuvos fotomenininku, pelniusiu tarptautinį pripažinimą. Rengiant parodą paaiškėjo, kad jis taip pat yra seniausių išlikusių Kijevo nuotraukų autorius. J. Čechavičiaus nuotraukos rodomos greta kitų geriausių XIX amžiaus Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Prancūzijos fotografų darbų. Taip žiūrovai galės įvertinti jo darbų vietą to laikotarpio fotografijos kontekste, pamatyti jo kelią į fotografiją ir į Vilnių.

Nematyti Vilniaus vaizdai

Parodą pradeda pirmųjų fotografų, dirbusių Vilniuje iki J. Čechavičiaus atvykimo, nuotraukos. Tarp jų nemažai anksčiau niekad nerodytų ir neskelbtų Vilniaus vietovaizdžių iš Lietuvos atminties saugyklų ir privačių rinkinių. Žiūrovų lauks ir kitos staigmenos – novatoriškai rodomos seniausios erdvinės ir panoraminės Vilniaus nuotraukos.

Parodos puošmena yra Prancūzijos fotografijos korifėjų Édouard’o Balduso, Gustave’o Le Gray bei „Bisson Frères“ ateljė nuotraukos, Varšuvos fotografų Karolio Beyerio, Konrando Brandelio, Maksymiliano Fajanso ir Jano Mieczkowskio darbai iš Lietuvos dailės muziejaus ir Nacionalinio muziejaus Varšuvoje.

Žiūrovams pristatomos svarbiausios J. Čechavičiaus fotografinio palikimo nuotraukos, labiausiai vertintos paties fotografo ir jo amžininkų. Pirmą kartą eksponuojamos rengiant parodą rastų jo darytų seniausių išlikusių Kijevo ir Vilniaus nuotraukų faksimilės.

Parodoje atsiskleis dar vienas J. Čechavičiaus vietovaizdžių nuotraukų sluoksnis – padidintuose nuotraukų fragmentuose rodomi fotografo amžininkai, jo epochos įvykių liudininkai, su kuriais jis vaikščiojo tomis pačiomis gatvėmis ir kartu stebėjo Vilniaus gyvenimą.