Vilniaus festivalio baigiamasis akordas: E. Garanča ir Vienos filharmonijos orkestras
Ope­ros žvaigž­dė, vie­nas ryš­kiau­sių pa­sau­lio me­co­sop­ra­nų Eli­na Ga­ran­ča ir ge­riau­sių or­kes­trų pen­ke­tu­kui pri­ski­ria­mas Vie­nos fil­har­mo­ni­jos or­kes­tras, di­ri­guo­ja­mas Ra­fae­lio Pa­ya­re, do­va­no­ja Vil­niui ra­fi­nuo­tą XIX ir XX am­žiaus mu­zi­kos prog­ra­mą. Šian­dien, bir­že­lio 19 die­ną, 19 val. kon­cer­tu Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre sve­čiai baigs šių­me­tį Vil­niaus fes­ti­va­lį.

Latvių mecosopranas E. Garanča ypatingo grožio balsu ir nepaprastu muzikalumu užkariavo svarbiausias pasaulio teatrų scenas, o pernai vasarą surengtu pasirodymu Vilniaus festivalyje paliko neišdildomą įspūdį ir Lietuvos publikai.

Latvių mecosopranas Elina Garanča ypatingo grožio balsu ir nepaprastu muzikalumu užkariavo svarbiausias pasaulio teatrų scenas

Šį kartą drauge su Vienos filharmonijos orkestru E. Garanča atliks amžių sandūros dainiaus Gustavo Mahlerio vokalinį ciklą pagal poeto Friedricho Rueckerto eiles (1901–1904) ir nuostabiąją dainą „Urlicht“ („Pirmapradė šviesa“, 1893), kaip atskirą dalį kompozitoriaus įtrauktą į jo Antrąją simfoniją.

Vienos filharmonijos orkestras Lietuvoje grieš pirmą kartą. Tai vienas seniausių ir drauge plačiausiai žinomų simfoninių kolektyvų pasaulyje. 1842 metais įkurtas orkestras laikomas neatskiriama Europos klasikinės muzikos tradicijos dalimi.

Jo istorijoje – garsiausių dirigentų pavardės ir šiandien klasikos aukso fondu laikomų kūrinių premjeros. Moderniosios technologijos leido su orkestro vardu, jo unikaliu skambesiu (vadinamuoju „Wiener Klangstil“) susipažinti ir milijonams televizijos žiūrovų bei radijo klausytojų.

Kasmet Vienos filharmonijos orkestro būstinėje, garsiojoje Vienos „Musikverein“ salėje, rengiamas Naujųjų metų koncertas transliuojamas daugiau kaip 70 šalių.

Vienos filharmonijos orkestrui negailėjo liaupsių ryškiausi praeities muzikos genijai. Įnoringasis Richardas Wagneris vadino jį iškiliausiu pasaulyje, Johannesas Brahmsas deklaravo esąs orkestro gerbėjas ir džiaugėsi patikėjęs kolektyvui savo simfonijų premjeras, o Richardas Straussas rėžė tiesiai: „Visos liaupsės Vienos filharmonijos orkestrui yra per menkos.“

Holgerio Hage nuotrauka

Šis kolektyvas unikalus dar ir tuo, kad, formaliai priklausydamas Vienos valstybinei operai, niekada neturėjo muzikos vadovo, dirigentus jis kviečia pats. Vis dėlto su Vienos filharmonijos orkestru yra dirbusios tokios legendos kaip Hansas Richteris ir Felixas Weingartneris, G. Mahleris, XX amžiaus garsenybės Wilhelmas Furtwaengleris, Herbertas von Karajanas, Leonardas Bernsteinas, Georgas Solti, Bernardas Haitinkas, Pierre’as Boulezas ir daugelis kitų žymiausių dirigentų.

Vilniuje orkestras pasirodys su Europoje plačiai koncertuojančiu jaunesniosios kartos dirigentu iš Venesuelos R. Payare. Jis ypač vertinamas už savo nepaprastą muzikalumą ir sceninį išraiškingumą. Su Vienos filharmonijos orkestru R. Payare debiutavo 2015 metais – dirigavo koncertus „Musikverein“ salėje ir Paryžiaus „Champs Elysées“ teatre.

Jis taip pat diriguoja Londono ir Čikagos simfoniniams orkestrams, kitiems muzikos kolektyvams, yra Belfasto Ulsterio simfoninio orkestro muzikos vadovas. Vienos filharmonijos orkestras, be G. Mahlerio dainų, atliks du opusus iš dažniausiai atliekamų simfoninių kūrinių sąrašo – Ludwigo van Beethoveno trečiąją uvertiūrą „Leonora“ (1806) ir Belos Bartoko Koncertą orkestrui (1943).