Tyliosios kolekcijos – iš sovietinės kultūros paribių
Par­oda „Ty­lio­sios ko­lek­ci­jos. Pri­va­tūs XX a. II p. Lie­tu­vos ir Es­ti­jos dai­lės rin­ki­niai“ bus ati­da­ry­ta ba­lan­džio 6 die­ną, penk­ta­die­nį, 18 val. Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je (NDG). Eks­po­zi­ci­ja bus ro­do­ma iki bir­že­lio 10 die­nos.

Parodoje apžvelgiami reikšmingi, tačiau iki šiol menkai tyrinėti privataus kolekcionavimo atvejai Lietuvoje ir Estijoje, atsiradę sovietinės kultūros paribiuose XX amžiaus 7–10 dešimtmečiais. Tyliosios kolekcijos augo valstybės kontroliuojamos meno rinkos paraštėse literatų, aktorių, gydytojų, architektų, inžinierių iniciatyva. Jų rinkiniuose nusėdo šimtai tapybos, grafikos, skulptūros darbų.

Tyliosios kolekcijos augo valstybės kontroliuojamos meno rinkos paraštėse literatų, aktorių, gydytojų, architektų, inžinierių iniciatyva. Jų rinkiniuose nusėdo šimtai tapybos, grafikos, skulptūros darbų.

Paroda pasakoja keturiolika kolekcionavimo istorijų iš Lietuvos ir Estijos. Kiekviena kolekcija atskleidžia ne tik jos savininko estetines pažiūras, pažįstamų dailininkų tinklą, bet ir platesnį sovietmečio kultūros lauko pulsą, skirtingas menines tradicijas, įsigijimo būdus, santykį su savo rinkiniu.

Lietuviškąjį segmentą sudaro Vilniaus universiteto profesoriaus Vlado Žuko, aktorių Laimono Noreikos, Broniaus Gražio, architekto Zigmanto Liandzbergio, gydytojos Stasės Mičelytės, filologo, radiotechnikos inžinieriaus Visvaldo Neniškio, medicininės įrangos inžinieriaus Jono Žiburkaus, kino scenaristo, žurnalisto Prano Morkaus, finansininko, auditoriaus Egidijaus Jakubausko kolekcijos. Estiškąją parodos dalį sudaro Matti Miliaus ir Marto Leppo, kuriems dailės kolekcionavimas tapo gyvenimo būdu, taip pat verslininko Marto Eriko, mediko Mihkelio Lembero ir Švedijoje gyvenusio finansų analitiko Henno Kocho kolekcijos. Parodos kuratoriai Eglė Juocevičiūtė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Kadri Asmer, Raivo Kelomees.

Balandžio 7 dieną 16 val. NDG auditorijoje vyks latvių menotyrininko Peterio Bankovskio paskaita „Privatus dailės kolekcionavimas Latvijoje XX a. II pusėje“.