Turistas apgadino Pompėjų mozaiką
Ita­li­jos is­to­ri­nia­me Pom­pė­jų mies­te ap­si­lan­kęs ame­ri­kie­tis, ban­dy­da­mas pa­da­ry­ti ge­res­nę nuo­trau­ką, ne­ty­čia pa­ju­di­no se­no­vi­nės mo­zai­kos ply­te­les.

Praeitą savaitę Italijos policija apklausė amerikiečių turistą, kuris senoviniame mieste pajudino mozaikos plyteles. Vyriškis teigė, kad plyteles sujudino netyčia, bandydamas padaryti geresnę nuotrauką.

Nuotrauką jis darė Jūrininkų name, kuris taip vadinamas dėl jo prieangyje esančios mozaikos, vaizduojančios šešis laivus. II a. dviejų aukštų pastatas po ilgai trukusios restauracijos turistams buvo atvertas tik praeitų metų rudenį.

Turistinės vietos apsaugos darbuotojas, kuris matė incidentą, paprašė fotografo mėgėjo pasiaiškinti vietos policijai. Ši patikėjo, kad tai tebuvo nelaimingas atsitikimas ir kad turistas neturėjo blogų ketinimų.

„Šis įvykis parodo mūsų paveldo trapumą ir apsaugos darbuotojų bei teisėsaugos pareigūnų nuolatines pastangas apsaugoti šią vietovę“, – teigė archeologinės vietovės atstovai. Jie taip pat paragino visus turistus būti atsargius, kad išsaugotų trapius griuvėsius.

Restauratoriai atitaisė turisto padarytą žalą.

Ši archeologinė vietovė kenčia ir nuo vagiliaujančių turistų, norinčių namo parsivežti archeologinių radinių kaip suvenyrų arba net juos parduoti.

Tiesa, kartais vagis užgraužia sąžinė. 2014 metais viena Kanados turistė grąžino iš Pompėjų amfiteatro prieš 50 metų, per medaus mėnesį, pavogtą artefaktą.

Taip pat keletas vagišių parsiuntė atgal keletą pavogtų archeologinių radinių, tvirtindami, kad jie yra „prakeikti“.