Tikra netikrų ispanų dovana operos solistui Vaclovui Daunorui
Pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kan­tų pen­ke­tas „Is­pa­ni­jos spal­vos“ su­ge­ba nu­ste­bin­ti įvai­riais ren­gi­niais le­pi­na­mą pub­li­ką ir di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, ir ma­žuo­se mies­te­liuo­se. Šiuo me­tu an­samb­lis in­ten­sy­viai re­pe­tuo­ja – prieš­aky­je itin svar­bus su­si­ti­ki­mas.

„Ispanijos spalvose“ muzikuoja energingi ir šėlstantys atlikėjai dainininkė Zita Martinavičiūtė, gitaristas Algimantas Pauliukevičius, šokėja Liucija Puidokaitė, kastanjetininkė Virgilija Kirnaitė ir moderatorė Irena Žilinskienė. Jų koncertai – tai Andalūzijos regiono folkloras, ispaniškų šokių kompozicijos, poeto ir kompozitoriaus Federico Garcia Lorcos dainos ir aistringi flamenko judesiai.

Ansamblis "Ispanijos spalvos".Ansamblio "Ispanijos spalvos" nuotrauka

Penketo pasirodymai jau sužavėjo ir klasikos mylėtojus, ir lengvąją muziką mėgstančius klausytojus. Linksmieji „ispanai“ aplankė kone visus Lietuvos dvarus, koncertavo Kelmės, Rokiškio, Šilutės, Jurbarko muziejuose, linksmino Palangos, Šiaulių, Kupiškio, Kėdainių, Alytaus, Kauno, Vilniaus publiką, surengė labdaros koncertų senelių namuose.

Vien tik muzikos nepakako

Portalo lzinios.lt kalbintas gitaristas A. Pauliukevičius papasakojo, kad ansamblis „Ispanijos spalvos“ gyvuoja nuo 2016 metų rudens. Prieš tai juodu su Z. Martinavičiūte koncertavo kaip duetas, atliko platų ispanų kompozitorių kūrinių repertuarą.

„Mūsų pasirodymą išvydusi pianistė I. Žilinskienė patarė ispanišką muziką papildyti regiono šokiu, kastanječių garsais. Prie dueto prisišliejo turbūt geriausia flamenko šokėja Lietuvoje ir neprilygstama kastanjetininkė. Nuo tada koncertuojame penkiese“, – teigė A. Pauliukevičius.

Šiais metais „ispanai“ keliauja toliau. Jau numatyti koncertai Joniškio sinagogoje, Biržų pilyje, Salų (Rokiškio raj.) dvare, Ukmergėje, Druskininkuose, Marijampolės dramos teatre, Bistrampolio dvaro muzikos festivalyje.

Sugrįžta pas mokytoją

Irena Žilinskienė./

Ypač jaudinantis susitikimas „Ispanijos spalvų“ laukia sausio 31 dieną senelių namuose „Senevita“. Ten savo dienas leidžia operos solistas Vaclovas Daunoras ir pianistas Robertas Bekionis. Ansamblio koncertas taps dovana vasarį 1 dieną 81 metų sukaktį minėsiančiam V. Daunorui.

Maestro dainavimo meno mokė Z. Martinavičiūtę. „Po daugelio metų mokinė sugrįžta pas savo mokytoją“, – pakomentavo A. Pauliukevičius.

Tikras išmėginimas muzikantams buvo naujametinis koncertas Lietuvos mokslų akademijoje. Tvyrojo abejonė, kaip akademinė publika reaguos į šėlstančius muzikantus. Atlikėjai ne tik stebino profesionalumu, bet ir sugebėjo uždegti publiką, sukelti emocijų audrą.

Ansamblio nariai

Algis Pauliukevičius.Ansamblio "Ispanijos spalvos" nuotrauka

Z. Martinavičiūtė-Grigienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos edukologijos universiteto docentė, rengia įvairias koncertines programas, dažnai pasirodo Lietuvoje ir užsienyje kaip solistė ir įvairių ansamblių sudėtyje.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje alto specialybę baigusi L. Puidokaitė, studijos „Šok flamenko“ įkūrėja, paniro į flamenką, kurio mokėsi įvairiose Europos šalyse pas šio stiliaus meistrus.

Liucija Puidokaitė.Ansamblio "Ispanijos spalvos" nuotrauka

Profesionalus gitaristas A. Pauliukevičius koncertinę veiklą derina su pedagogine ir visuomenine. Šiuo metu yra asociacijos „Motus Recto“ prezidentas, „Yamaha“ mokyklos mokytojas. Populiarina klasikinę gitarą, į koncertinį repertuarą įtraukdamas senovinę, klasikinę, šiuolaikinę muziką, ypač vertina lietuvių kompozitorių kūrybą.

V. Kirnaitė ir I. Žilinskienė – pianistės. Algirdo muzikos mokykloje Virgilija dėsto fortepijono specialybę. Kastanjetėmis groti pradėjo prieš penkerius metus. Irena – Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono specialybės mokytoja.