Tenoras T. Pavilionis dainuos D. Chvorostovskio gimtinėje
So­lis­tas To­mas Pa­vi­lio­nis po de­biu­to Vin­cen­zo Bel­li­ni ope­ro­je „Ka­pu­le­čiai ir Mon­te­kiai“ Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre iš­vyks­ta į Kras­no­jars­ką, kur da­ly­vaus čia gi­mu­sio Dmi­tri­jaus Chvo­ros­tovs­kio at­mi­ni­mui skir­ta­me ope­ros fes­ti­va­ly­je.

Krasnojarsko operos ir baleto teatras, kuriame 1986 metais debiutavo D. Chvorostovskis, garsiojo kraštiečio atminimui skiria tarptautinį rusų kompozitorių operų festivalį „Operos žvaigždžių paradas“. Jame nuskambės devynios operos, iš jų dvi Piotro Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“ ir Antono Arenskio „Rafaelis“ bus statomos naujai.

Tenoras T. Pavilionis kviečiamas dainuoti Lenskio partijos operoje „Eugenijus Oneginas“, jos premjera vasario 3–4 dienomis ir pradės D. Chvorostovskiui dedikuotą festivalį. Šios operos pastatymui vadovaus estas Neeme Kuningas, nuo 2016 metų dirbantis Krasnojarsko teatre vyriausiuoju režisieriumi. Premjerą diriguos suomis Sasha Makila.

Tai nebus pirmasis lietuvių tenoro pasirodymas D. Chvorostovskio gimtinėje. Lenskio partiją, tik kitame pastatyme, Tomas Krasnojarske dainavo ir prieš metus, kai „Operos žvaigždžių paradas“ buvo skirtas žymios rusų operos solistės Jelenos Obrazcovos atminimui.