Teisingas gyvenimas – kiekvienam
Šur­mu­liuo­jant kny­gų mu­gei su­ak­ty­vė­ja ir vir­tua­lu­sis li­te­ra­tū­ros pa­sau­lis. Elek­tro­ni­nių kny­gų lei­dė­jų aso­cia­ci­ja „Nau­jas var­das“ iš­lei­do po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko Ber­nar­do Gai­liaus ese rink­ti­nę „Tei­sin­gas gy­ve­ni­mas“.

Knygoje sudėtos 2012–2014 m. autoriaus ese visą šiuolaikinio žmogaus kasdienybę paliečiančiomis temomis, pradedant politika ir baigiant apranga, alumi ir garbe. Knyga platinama nemokamai, ją galima parsisiųsti paspaudus ŠIĄ NUORODĄ.

Kodėl „Teisingas gyvenimas“? Autoriaus nuomone tai neišvengiama tema.

„Teisingai gyventi nori visi, taip pat ir aš. Siekis teisingai gyventi yra taip giliai įaugęs pačioje žmogaus prigimtyje, kad jo niekas negali paneigti. Visus mus kamuoja nerimas, kurio norime atsikratyti, todėl ieškome vis naujų kokybiško gyvenimo receptų“, – sakė B. Gailius.

Pasak jo, teisingo gyvenimo klausimas svarbus ir politikoje, ir žmogaus asmeniniame gyvenime. Nuo atsakymo į šį klausimą priklauso lemiami pasirinkimai, kurių visų ištakos – mus supančioje tikrovėje.

„Man teisingai gyventi reiškia, visų pirma, ieškoti įžvalgų ir atsakymų mane supančioje tikrovėje. Visada prisiminsiu garsaus valstybininko pastabą: „Ko neprisimeni – tas nesvarbu“. Iš tikrųjų svarbūs dalykai yra aplink mus čia ir dabar“, – tvirtino B. Gailius.

Giliomis ir originaliomis įžvalgomis pagarsėjęs politikos apžvalgininkas yra ir trijų kitų knygų autorius. Prieš du metus jis išleido slaptojo agento fenomeno studiją „Džeimsas Bondas. Mitas ir politika“ (2017).

Pirmoji B. Gailiaus knyga „Partizanai tada ir šiandien“ (2006) tapo savotišku bestseleriu ir esmingai įtakojo pastarojo dešimtmečio partizanų karo istorijos ir atminties studijas. B.Gailius pelnė pripažinimą ir kaip nusikaltimų bei žvalgybos istorikas. Konkrečiai šioms temoms skirta jo studija „Nusikaltimai prie Smetonos“ (2008).