Tapytoja Kristina Ališauskaitė dienos planą dėlioja rytais
Šie me­tai jau­no­sios kar­tos ta­py­to­jai Kris­ti­nai Ali­šaus­kai­tei pra­si­dė­jo itin in­ten­sy­viai. Ne­se­niai pa­si­bai­gė kū­ry­bi­nė re­zi­den­ci­ja Abu Da­by­je (Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai), tru­ku­si ke­tu­rias sa­vai­tes, šiuo me­tu dai­li­nin­kė re­zi­duo­ja Vo­kie­ti­jos Bam­ber­go mies­te, o dar šį mė­ne­sį ruo­šia­si pri­sta­ty­ti per­so­na­li­nę par­odą Ny­der­lan­dų sos­ti­nė­je Ams­ter­da­me. Me­tai įsi­siū­ba­vo kaip rei­kiant.

„Tapyba mane įkvepia ieškoti, džiaugtis, gyventi, dėkoti“, – „Lietuvos žinioms“ sakė jaunoji menininkė. Kūrėja atskleidė mėgstanti ankstyvus rytus, ypač – stebėti bundantį miestą. Išgėrusi kavos dažniausiai eina pasivaikščioti su šunimi, tuo metu susidėlioja dienos planą. Didžiausias įkvėpimo šaltinis – supanti aplinka, kurią K. Ališauskaitė vadina laiko dvasia.

„Pernelyg daug laiko praleidžiame prisimindami praeitį ar planuodami savo ateitį.“

Kai tapo, jai svarbu justi ramybę – tad pabėgimas iš triukšmingos aplinkos tampa sąmoningu atsiribojimu. Džiugiausią kūrybinį momentą dailininkė patiria išryškėjus konkrečiam vaizdiniui – tada lieka jį perkelti ant drobės.

Žinojo, kuo bus

Dar mokydamasi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pradinėse klasėse Kristina žinojo, kad bus tapytoja, – viskas klostėsi kryptingai. Baigusi mokyklą studijas tęsė Vilniaus dailės akademijoje, įgijo tapybos magistro laipsnį.

K. Ališauskaitės šeimoje nėra menininkų, artimieji visada palaikė jos pasirinkimą siekti tapytojos karjeros. Trisdešimtmetį perkopusi menininkė savo šeimos dar nėra sukūrusi – visa susitelkusi į kūrybą. „Kasdienė rutina turi daug žavesio, svarbu, kaip tu ją priimi. Kūrybai netrukdo, priešingai – net padeda. Atsitraukimas yra būtinas. Pastebiu, jog atliekant buitinius darbus ateina išgrynintos idėjos, tai tampa puikia medžiaga, informacija, kuri papildo mano vaizduojamus personažus ar situacijas“, – tikino tapytoja.

2014-aisiais Londone ir Niujorke buvo pristatyta leidyklos „Thames & Hudson“ knyga „100 Painters of Tomorrow“, o joje – šimtas daugiausia žadančių šiuo metu kuriančių tapytojų.

Į perspektyviausių jaunųjų menininkų sąrašą patekusi K. Ališauskaitė sėkme kaip reiškiniu netiki. „Manau, mes visada atsiduriame ten, kur ir turime atsidurti. Kartais vadinamoji sėkmė gali tapti našta, o įvykęs nemalonus atsitikimas – puikia pamoka visam gyvenimui. Sėkmės sąvoka ganėtinai sudėtinga“, – svarstė autorė.

Siekiamybę, anot pašnekovės, irgi suvokiame skirtingai. Konkurso laimėjimas ar patekimas į finalą yra tarsi tikslo pasiekimas, motyvuojantis tęsti tai, ką esi pradėjęs. Kartu ji patikina – esi ten, kur turėtum būti. „Kiekvienas daro tai, ką sugeba geriausiai. Vienas svarbiausių yra buvimo „čia ir dabar“ suvokimas – pernelyg daug laiko praleidžiame prisimindami praeitį ar planuodami savo ateitį“, – kalbėjo 2013-ųjų Jaunojo tapytojo prizo finalininkė, publikos simpatijų laimėtoja.

K. Ališauskaitė įsitikinusi: atsidūrusi kitoje erdvėje keisis ir ji pati, ir jos kūryba. Tapyba – tai ne vien pašaukimas ar darbas. Tapybinis vaizdas leidžia išgyventi ką tik nori – patys galime kurti savo realybę. Aktyvi grupinių parodų dalyvė, surengusi ne vieną asmeninę parodą, prisipažino, jog jai labiausiai rūpi ne vien tik perteikti vaizdą, bet ir atkartoti vyraujančią būseną. „Tyrinėju kasdienybės patirtis, skirtumus tarp realybės ir fantazijos. Už kasdienybės tikrovės egzistuoja kita – judesio tikrovė“, – sakė tapytoja.

Jausmų ir patirčių karuselėje

K. Ališauskaitės drobėse dominuoja žmogus. Kūrybos centre – portretas ir figūrinės kompozicijos. Žmogaus buvimas jaučiamas net ir tose kompozicijose, kur jis tiesiogiai nepavaizduotas. Neapsėsti padengti stalai, pačios sau besisukančios karuselės, vieniši fontanai ir tušti baseinai… Ji tapo aliejumi, drąsiai eksperimentuoja potėpiu, linija ar šviesa. Visgi, pašnekovės tikinimu, jai ne mažiau svarbūs jausmai ir patirtys. „Pati turiu patirti fenomeną, kad jį suprasčiau ir galėčiau perteikti žiūrovui. Suteikiu jiems aiškią formą, paverčiu ženklais. Todėl darbų įvaizdžiai lakoniškai paprasti, bet kartu ir iškalbingi bei reikšmingi: kiekvienas objektas tampa simboliu, kiekvienas judesys įgauna ritualinio gesto svorį. Tapomi motyvai vis kartojasi skirtingomis variacijomis, o jų prasmės kinta priklausomai nuo konteksto ir būsenos“, – aiškino jaunoji kūrėja.

Pasak K. Ališauskaitės, vertybės ir supratimas kinta bėgant laikui, bet kai kas lieka nuolatos – tai žmogiškumas. Labai daug kartų menininkė rėmėsi filosofija „Kiekviename yra dalis Dievo“. Tai ją išgelbėjo nuo pykčio, skausmo ir iki šiol moko būti geresniu žmogumi. „Tikiu, kad atsitiktinumų nėra – sutinkame žmones, kuriuos turime sutikti, ir pan. Kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad daug kas nulemta iš anksto“, – sakė ji.

2018-ieji K. Ališauskaitei prasidėjo išties intensyviai. Neseniai baigėsi kūrybinė rezidencija „Warehouse 421“ Abu Dabyje. Ten ruošėsi personalinei parodai, kurią mugėje „Art Dubai“ pristatė dailininkės kūrybai atstovaujanti galerija „The Rooster Gallery“. Du Kristinos sukurti portretai pateko į Abu Dabio valdytojo ir JAE prezidento vieno iš šeimos narių kolekciją. „Tai viena didžiausių meno kolekcijų regione, tad esu be galo laiminga, jog mano kūriniai buvo pastebėti ir įvertinti“, – pridūrė tapytoja.

Vokietijos Bambergo miesto „Internationales Künstlerhaus Villa Concordia“ muziejuje dailininkė reziduos 5 mėnesius. Jau gegužės mėnesį ji pristatys personalinę parodą Amsterdame. Numatoma, kad tuo pat metu autorės kūryba bus rodoma ir kitose meno mugėse.