Šventosios Žemės nuotrauka pastūmėjo į tarnystę Dievui
Kau­no ar­ki­vys­ku­pas Lion­gi­nas Vir­ba­las ge­rai pri­si­me­na mo­men­tą, kai gū­džiu so­viet­me­čiu vie­no­je kny­go­je pa­ma­ty­ta Šven­to­jo­je Že­mė­je, Ga­li­lė­jo­je, da­ry­ta nuo­trau­ka, nu­lė­mė jo gy­ve­ni­mo ir tar­nys­tės ke­lią: tuo­me­ti­nio Vil­niaus in­ži­ne­ri­nio sta­ty­bos ins­ti­tu­to stu­den­tas me­tė stu­di­jas, ati­tar­na­vo ka­riuo­me­nė­je ir sto­jo mo­ky­tis į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją.

Pirmomis gruodžio dienomis Vilniuje, sausakimšoje Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos salėje, Jo Eminencija Kauno arkivyskupas L. Virbalas pristatė savo paties parašytą kelionių vadovą „Šventoji Žemė“, skirtą į piligrimines keliones Izraelyje susirengusiems lietuviams. Tai jau trečiasis, papildytas ir praplėstas kelionių vadovas po švenčiausias kiekvienam krikščioniui vietas, kuriose arkivyskupas pats daugybę kartų lankėsi dar nuo teologijos licenciato studijų Romoje laikų.

Tarp daugybės lankytinų Šventosios Žemės vietų - Kristaus gimtasis miestas Betliejus.

Trys dalykai, atvedę į tarnystę

Kauno arkivyskupas prisiminė, kad į kunigystės kelią jį atvedė trys dalykai: Dievas, šeima ir geri bičiuliai. Sakė iš savo tėvelių gavęs paprastą, bet labai autentišką tikėjimą. Ne išorinį, dirbtinį ar parodomąjį, o tą tikrą tikėjimą, kuriuo kasdien gyvename. Parapijoje, kurioje augo, daug bendravo su itin šviesiais žmonėmis, kunigais, parapijos klebonu. „Esu matematinės sanklodos žmogus, tad po mokyklos studijavau inžineriją dabartiniame Vilniaus Gedimino technikos universitete. Tačiau ir studijuodamas daug bendravau su giliai tikinčiais žmonėmis, dalydavomės paslapčia gauta religine literatūra. Visos šios patirtys ėmė dėliotis į tam tikrą visumą, tačiau buvo ir svarstymų: ar studijuoti toliau inžineriją, ar vis dėlto palikti ją ir rinktis kunigo kelią. Gana ilgai svarsčiau“, – pasakojo Kauno arkivyskupas.

Jo teigimu, lemiamas momentas buvo svečiuojantis pas vieną pažįstamą: tada jie vartė vokiečių autoriaus išleistą knygą „Jėzaus pėdomis“, parašytą apie Šventąją Žemę. „Vokiškai tada nieko nesupratau, bet knygoje buvo iliustracijų. Pamačiau Galilėjos nuotrauką ir atsisukęs į tą pažįstamą pasakiau: „Viskas, išeinu iš instituto, einu tarnauti į kariuomenę, o paskui – į kunigų seminariją. Nors prieš minutę dar apie tai net negalvojau. Taigi su Šventąja Žeme mano apsisprendimas tam tikra prasme susijęs“, – savo sprendimą žengti kunigystės keliu prisiminė Jo Eminencija.

Baigęs Kauno kunigų seminariją ir įšventintas į kunigus, L. Virbalas išvyko į Romą, ten baigė teologijos licenciato studijas. Gyveno ir dirbo Insbruke (Austrija), Salamankoje (Ispanija), dabar – Kaune.

Knyga radosi iš reikalo

Neseniai pristatytas L. Virbalo kelionių vadovas „Šventoji Žemė“, pasak knygos autoriaus, atsirado dėl poreikio: pirmą kartą apsilankęs Šventojoje Žemėje, arkivyskupas sakė patyręs didžiulį pakylėjimą, išgirdęs daugybę pasakojimų iš ten gyvenančių žmonių, lydėjusių nedidelę kunigų iš įvairių šalių ir teologijos studentų grupelę, kurios nariu jis tada buvo. „Jaučiausi labai apdovanotas ta kelione. Pajutau daug gilesnį Kristaus pažinimą, įsijautimą į krikščionybę ir jos istoriją. Tos kelionės įspūdžius užsirašiau, kartu pridėdamas nuotraukų ir atvirukų iš lankytų vietų“, – kalbėjo Jo Eminencija. Šie kelionės įspūdžiai vėliau – 1993-iaisiais – tapo solidaus straipsnio spaudai pagrindu.

Gausėjant piligriminių kelionių iš Lietuvos į Izraelį, 2000-aisiais broliai jėzuitai L. Virbalo paprašė sudaryti nedidelį kelionės vadovą po lankytinas Šventosios Žemės vietas. Tad papildęs savo užrašus nauja informacija, jis išleido pirmąjį kelionės vadovą. Nedidelio formato knygelę žmonės vienas iš kito kopijavosi, nes tai buvo bene vienintelis lietuvių kalba išleistas kelionės vadovas po šventąsias vietas Izraelio žemėje. Antrąjį leidimą 2010 metais arkivyskupas papildė nauja aktualia informacija. Visą leidinio tiražą išpirkti neprireikė nė metų.

„Gyvenimas skuba, atsiranda naujų vietų, kurias galima aplankyti Šventojoje Žemėje. Tiesa, atsirado vietų, į kurias šiandien daug sunkiau patekti nei tada, kai aš pirmus kartus ten lankiausi. Pavyzdžiui, nuvažiuoti iš Jeruzalės į Betaniją, kuri yra vos už kelių kilometrų, šiandien jau nėra paprasta – pakeliui tarp arabų savivaldos ir žydų gyvenamų teritorijų pastatyta didžiulė keliolikos metrų aukščio siena, kurios nepereisi“, – apgailestavo Kauno arkivyskupas. Tačiau pasidžiaugė, kad norintys aplankyti Jėzaus krikšto vietą – Jordano upę prieš jai įtekant į Negyvąją jūrą – šiandien gali tai tai padaryti. Mat iš buvusių per 1968 metų karą užminuotų teritorijų minos jau pašalintos ir ten saugu piligrimams.

Senosios Betliejaus gatvelės alsuoja Kristaus laikų dvasia.

Radiniai Magdaloje

Šventoji Žemė kiekvienais metais atveria vis naujus savo lobius. Arkivyskupas minėjo Magdalą, iš kur kilusi biblijoje aprašyta Kristaus sekėja Marija Magdalietė. „Tai kas ten atrasta ir atkasta – Jėzaus laikų sinagogos likučiai su akmenyje iškaltu septynšakiu – buvo didžiulis atradimas tiek patiems žydams, tiek krikščionims. Kas žino, galbūt pats Jėzus ten lankėsi. Tokios vietos yra itin svarbios visai žmonijai“, – teigė kelionių vadovo po Šventąją Žemę sudarytojas.

Savo knygoje jis mini ir naujausius, prieš porą metų Kristaus kapo bažnyčioje atliktus tyrimus: mokslininkai iš esmės atnaujino, restauravo ir kruopščiai ištyrė švenčiausią krikščionių relikviją – Jėzaus kapą. Patvirtinta, kad ši vieta – Kristaus laikų laidojimo ola, kurioje, tikėtina, buvo paguldytas nuo kryžiaus nuimtas Atpirkėjo kūnas.

Švenčiausia krikščionybės vieta - Kristaus kapo bažnyčia visada pilna piligrimų.

Paklaustas, kaip savyje atrado rašymo malonumą, Kauno arkivyskupas šyptelėjo, kad jį visada labiau domino matematika, o kalbos ir rašymas sekėsi kiek sunkiau. Tačiau literatūra, knygų skaitymas jam visada buvo itin artima.

„Nuo vaikystės labai daug skaičiau. Negaliu pasakyti, kad turėjau kokią išskirtinę lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, kuri būtų skatinusi rašyti, bet ir mokykloje, ir studijuojant susiformavo įprotis skaitant ar keliaujant užsirašyti įspūdžius, faktus, įdomybes. Studijuodamas Romoje neturėjau progos rašyti lietuviškai, ten dominavo italų kalba, tad kai supratau, kad savo sukauptą piligriminių kelionių patirtį galiu surašyti lietuviškai, tikrai apsidžiaugiau“, – tikino Jo Eminencija.

Kelionių vadove po Šventąją Žemę Kauno arkivyskupas pateikia ne tik su lankytinomis šventomis vietomis susijusią dvasinę, istorinę bei praktinę informaciją, bet ir savo potyrius apie šių vietų maistą. Pasak knygos autoriaus, net valgant tradicinį Šventosios Žemės maistą galima pajusti dvasinę sąsają su Kristumi: taip pat kaip jis prieš du tūkstančius metų atsilaužti vietinės paplotėlio formos duonos, pamirkyti ją į tūkstančius metų čia gaminamą humusą ir užkąsti šį paprastą maistą nuostabiomis vietinėmis alyvuogėmis.

Magdaloje atkastos sinagogos griuvėsiai - didžiulis atradimas tiek žydams, tiek krikščionims.