Strategijai „Kultūra 2030“ – naujas įkvėpimas
Kul­tū­ros mi­nis­tro Min­dau­go Kviet­kaus­ko va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė an­tra­die­nį pra­dė­jo kon­sul­ta­ci­jas dėl Lie­tu­vos kul­tū­ros stra­te­gi­jos „Kul­tū­ra 2030“ to­bu­li­ni­mo.

Šiandien tartasi su kultūros paveldo specialistais, artimiausiu metu numatomos konsultacijos dėl kitų strategijos „Kultūra 2030“ projekte keliamų klausimų su įvairių kultūros sričių atstovais, rašoma pranešime spaudai.

Kultūros ministras laikosi pozicijos, kad strateginiai kultūros srities dokumentai turi būti rengiami ir aktualūs klausimai sprendžiami vykdant atvirą diskusiją su kultūros bendruomene. Konsultacijų dėl kultūros strategijos tikslas – rasti sutarimą su kultūros bendruomenės atstovais ir pagal pateiktus siūlymus detalizuoti strategijos kryptis. Galutinį Lietuvos kultūros strategijos „Kultūra 2030“ projektą numatoma parengti antrąjį šių metų ketvirtį.

Strategija „Kultūra 2030“ apibrėš artimiausio dešimtmečio kultūros srities pokyčių ir jų poveikio Lietuvos gyventojams esminių nuostatų visumą.