Stiliaus lūžis XVII amžiaus muzikoje
Me­co­sop­ra­nas Re­na­ta Du­bins­kai­tė kvie­čia pri­si­min­ti žy­mų ita­lų kom­po­zi­to­rių Giu­lio Cac­ci­ni ir jo mu­zi­ką, pra­lau­žiu­sią iki tol vy­ra­vu­sį re­ne­san­so po­li­fo­ni­jos sti­lių.

Gruodžio 9 dieną minimos 400-osios žymaus italų kompozitoriaus Giulio Caccini (apie 1550–1618 ) mirties metinės. Ta proga Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje rengiamas mecosoprano R. Dubinskaitės rečitalis „Naujoji XVII amžiaus muzika: Giulio Caccini ir jo amžininkų dainos“. Drauge muzikuos koncerto garbės svečias Rodrigo Calveyra (išilginė fleita, kornetas) ir Vaiva Storastienė (klavesinas).

Su Giulio Caccini susijusi bene ryškiausia muzikos stiliaus revoliucija.

„G. Caccinio įtaką muzikos istorijai sunku pervertinti, nes su juo susijusi bene ryškiausia muzikos stiliaus revoliucija – naujo solinio vokalinės muzikos stiliaus, vadinamo monodija, atsiradimas, – pasakojo R. Dubinskaitė. – Tai buvo priešprieša sudėtingam renesanso polifonijos stiliui, kuriame 3–6 lygiaverčiai balsai nuolat pynėsi tarpusavyje, taip apsunkindami dainuojamo teksto suvokimą. XVII amžiaus pradžios barokinėje monodijoje daugiabalsį muzikos audinį pakeitė vienas balsas su aiškia melodija. Kartu su jį lydinčiu instrumentiniu akompanimentu solistas galėjo ekspresyviai perteikti poezijoje užrašytas prasmes. Stiliaus lūžį paženklino 1601 metais Florencijoje išleistas G. Caccini natų rinkinys „Naujoji muzika“. Kompozitoriaus jubiliejus yra puiki proga prisiminti Lietuvoje labai retai atliekamus jo kūrinius ir išgirsti unikalų XVII amžiaus pradžios naujosios muzikos skambesį.“

Nemokamo koncerto programoje – G. Caccini ir jo amžininkų (Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi ir Stefano Landi) dainos, parašytos pagal garsių to meto poetų tekstus. Skambės melancholiški ir linksmi kūriniai, sukurti paprasta strofine forma, bei vokalinės kompozicijos, primenančios ankstyvosios operos fragmentus. Kūriniuose išryškėja tobula muzikos ir poezijos sąjunga, kurią papildo projekcijoje rodomi XVII amžiaus pradžios italų tapybos vaizdai.