Spektaklyje vaikams – tikros istorijos apie ypatingas moteris
„Ti­kros pa­sa­kos“ – tai „At­vi­ros erd­vės“ jau­nų­jų me­ni­nin­kų prog­ra­mos spek­tak­lis vai­kams apie ti­krus žmo­nes ir ti­kras jų pa­siek­tas sva­jo­nes bei pa­tį ti­kriau­sią kiek­vie­no iš mū­sų troš­ki­mą – gy­ve­ni­me tap­ti tuo, kuo sva­jo­ja­me. Prem­je­ra Vil­niaus „Me­nų spaus­tu­vė­je“ – lap­kri­čio 17 ir gruo­džio 9 die­no­mis.

Scenoje atgyjančios istorijos yra tikros – spektaklis pastatytas Lietuvoje ir visame pasaulyje populiarios Elenos Favilli ir Francescos Cavallo knygos „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“ motyvais. Tai jau antras kino režisierės Živilės Mičiulytės bandymas teatre (debiutas – prieš metus Klaipėdos jaunimo teatre pastatytas spektaklis „Paskutinį kartą atnaujinta“). Interaktyviame, 7 – 10 metų vaikams skirtame pasirodyme su mažaisiais žiūrovais bendraus ir istorijas pasakos aktorės Kamilė Petruškevičiūtė ir Aura Garmutė.

Dokumentinė knyga

Anot režisierės Ž. Mičiulytės, kurti spektaklį vaikams ją įkvėpė būtent dokumentinio pobūdžio knyga su pasakojimais apie tikrus žmones: „Galbūt kartais nebūtina kurti įvairių istorijų, kurios galėtų motyvuoti vaikus ir suaugusiuosius, tereikia pamatyti, kiek tokių istorijų jau dabar yra aplinkui mus, ir atkreipti į jas dėmesį.“

Kartu su dramaturge Marija Judzentavičiūte parengtoje pjesėje – per gimtadienį, visiems žinomą norų galvojimo dieną, pasakojamos istorijos apie keturias, savo svajonių profesijų aukštumas pasiekusias moteris. Nors visuomenėje gaji iššūkių, su kuriais renkantis profesiją susiduria moterys ir mergaitės tema, režisierė Ž. Mičiulytė teigia, kad čia nenorima išskirti mergaičių ir berniukų. „Manau, kad su visais vaikais reikėtų kalbėtis apie tuos pačius dalykus, t.y. kad visi gali siekti savo svajonių. Juk šiandien ne tik mergaitei, svajojančiai tapti, pavyzdžiui, boksininke, tenka susidurti su daugybe stereotipinių požiūrių ir kliūčių – tą patį, manau, patiria ir berniukas, kuris nori būti, pavyzdžiui, kirpėju. Taip, šioje knygoje ir spektaklyje, yra pasakojamos būtent mergaičių istorijos, nes šiaip ar taip, manau, kad moterys šiandieną vis tiek dar turi šiek tiek daugiau iššūkių, ypač, jei kalbama apie darbo, profesijos, karjeros pasirinkimus, – teigė režisierė. – Tačiau šis spektaklis tikrai nėra skirtas padrąsinti ir įkvėpti tik mergaites.“

Apie drąsą svajoti

Nors lietuvių kalba jau turime dvi knygos „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“ dalis, režisierė sako, kad spektakliu toms istorijoms ir jų klausytojams ji nori sukurti jaukią erdvę, atmosferą, kurioje drąsiai svajoti būtų nebaisu. Spektaklyje istorijų klausytis ir dalyvauti žaidimuose kviečiami ne tik vaikai, bet ir juos atlydėję suaugusieji. Tuo režisierė siekia paskatinti palikus salę tęsti pokalbius apie svajones su tėvais.

Pasak režisierės, juk labai svarbu savo artimiausioje aplinkoje turėti žmonių, kurie tavimi tiki. Kaip sakė viena knygos veikėjų, sportininkė Vilma Rudolf, kuriai gydytojai tvirtino, kad ji negalės vaikščioti, tačiau ji pradėjo ne tik vaikščioti, bet ir tapo sportininke, pagerinusia tris pasaulio rekordus: „Gydytojai man sakė, kad niekada nevaikščiosiu, bet mama bandė įtikinti, kad vaikščiosiu. Patikėjau savo mama“.

Spektaklį, drąsinantį siekti svajonių, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.