Šokio teatras „Aura“ rodė spektaklius Azijos scenose
Kau­no šo­kio tea­tras „Au­ra“ šią sa­vai­tę grį­žo iš gas­tro­lių. Jas pra­dė­ję Hon­kon­ge (Ki­ni­ja), kon­cer­ti­nį tu­rą šo­kė­jai pa­bai­gė Kva­la Lum­pū­re (Ma­lai­zi­ja). „Au­ros“ šo­kė­jai sve­tur to­bu­li­no sa­vo įgū­džius da­ly­vau­da­mi ju­de­sio dirb­tu­vė­se bei par­odė du spek­tak­lius: „Go­dos“ (II da­lis) ir „Lai­ki­ni še­šė­liai“.

Į festivalius šokio teatras „Aura“ buvo pakviestas vieno gerai žinomų graikų choreografų Vangelio Legakio, gyvenančio ir kuriančio Honkonge.

V. Legakis buvo dviejų dabartinės „Auros“ šokėjų trupės narių Jaspero Narvaezo ir Mei Chen dėstytojas, tad užmegzti glaudžius ryšius su kauniečiais nebuvo sunku. Bendradarbiavimas su šiuo choreografu prasidėjo Lietuvoje 2018 metų vasarį, kai „Auros“ šokėjai pagal Antano Jasenkos muziką atliko V. Legakio kurtą spektaklį „Laikini šešėliai“.

Praėjus keliems mėnesiams po premjeros Lietuvoje, Kauno šokio teatras „Aura“ pademonstravo „Laikinus šešėlius“ ir Azijoje. Kitas spektaklis, parodytas užsienyje, – „Godos“ (II dalis). Siekiant pristatyti lietuvių kūrybą, buvo pasirinkta rodyti „Auros“ choreografės, šio šokio teatro įkūrėjos ir vadovės Birutės Letukaitės kurtą antrąją spektaklio „Godos“ dalį (pirmoji dalis sukurta choreografių Anne Ekenes ir Pios Holden (Norvegija), muzika A. Jasenkos).

„Festivaliuose parodyta daug skirtingų spektaklių, tačiau lietuvių „Godos“ labai išsiskyrė iš kitų. Spektaklius stebėjo labai gausi šokėjų bendruomenė. Pasibaigus spektakliui žiūrovai sakė, kad „Aura“ yra tarsi iš kosmoso. Išskirtiniai, kitokie. Itin daug palaikymo ir ovacijų susilaukė J. Narvaezas ir Mei Chen, nes jie ten savi, o vietiniai sakė, kad į tokius spektaklius galėtų eiti kone kasdien“, – pasakojo B. Letukaitė.

Nors pavieniams trupės nariams yra tekę lankytis ar gyventi Honkonge, Kvala Lumpūre ir jų apylinkėse, Kauno šokio teatras „Aura“ šiuose kraštuose lankėsi pirmą kartą.

„Honkongas sužavėjo. Pats miestas: dangoraižiai, jų tankumas, klaidžios gatvelės. Vaikštai tarsi labirinte. Išties įspūdingi vaizdai.

Kvala Lumpūras taip pat labai žavus. Įspūdis atvykus iš Europos didelis. Viskas modernu“, – sakė B. Letukaitė.

Grįžę iš Azijos, „Auros“ šokėjai ruošiasi kitoms gastrolėms, rugpjūčio 9 dieną teatras išvyksta į Meksiką. Ten dviejuose festivaliuose pristatys šokio spektaklį „Godos“.