Smėlio skaitiniai
Pa­sig­ro­žė­ti Al­gi­man­to Pa­tam­sio – vie­nin­te­lio Lie­tu­vos dai­li­nin­ko, ku­rian­čio kris­ta­li­nės gla­zū­ros kū­ri­nius, – dar­bais dar ga­li­ma iki rug­sė­jo 28 die­nos Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos Vrub­levs­kių bib­lio­te­kos ves­ti­biu­ly­je vei­kian­čio­je par­odo­je „Smė­lio skai­ti­niai“.

Parodoje taip pat eksponuojamas Vrublevskių bibliotekoje saugomas Jono Mikėno vadovėlis „Dailiosios keramikos technologija“, iš kurio autorius sėmėsi žinių ir įkvėpimo.

Algimanto Patamsio keramikos darbai parodoje "Smėlio skaitiniai".Organizatorių nuotrauka

Savo kūryboje A. Patamsis teigia bandantis atrasti kelią į gamtos ir dvasios harmoniją. „Visa apimanti Visata man yra gyvenimo ir kūrybos stimuliatorius, atskleidžiantis būties prasmę. Amato paslapčių įsisavinimas, nuolatiniai formos ir glazūros ieškojimai žadina vaizduotę ir leidžia kurti visiškai naują tikrovę.“

A. Patamsis 1979 metais baigė keramikos specialybę Valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1985 metų – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Daugiau nei trisdešimt metų gilinosi į keramikos technologiją. Pamėgęs kietąjį porcelianą, eksperimentavo, bandė įvairias porceliano masės sudėtis ir ypač susižavėjo kristaline glazūra – sudėtingiausia ir kaprizingiausia iš visų glazūrų. Vienas pirmųjų Lietuvoje pasirinkęs šią technologiją, A. Patamsis ją iki šiol tobulina. Sudėtingos technologijos procese išgaunamą kristalinę glazūrą kūryboje naudoja vos keli šimtai pasaulio keramikų. Iš jų – tik 2 lietuviai: Los Andžele (JAV) gyvenantis Kęstutis Mikėnas ir Vilniuje – A. Patamsis.

Parodose dalyvaujantis nuo 1979 metų, savo unikalius kūrinius pristatęs meno gerbėjams Lietuvoje ir užsienyje, šiandien A. Patamsis vertinamas kaip vienas geriausių keramikos technologijų žinovų ir savitas menininkas. 2005 metais keramikas dalyvavo pirmojoje tarptautinėje kristalinių glazūrų parodoje „Crystallines“, vykusioje Vallauris mieste (Prancūzija); 2013 metais – tarptautinio kongreso „Cristalls 2013“ parodoje La Bisbal d'Empordà mieste (Ispanija). Tais pačiais metais surengė pirmąją personalinę kristalinės keramikos parodą „Ugnies snaigės“ Kėdainių krematoriume.