Saulius Vaitiekūnas ir politikas lakūnas: kurį laiką jis buvo mano mūza
Iš­ma­lęs lan­gą, pa­stū­męs vie­ną ki­tą pert­va­rą, braš­kė­da­mas ply­te­lių siū­lė­mis, kęs­da­mas skaus­mą, kad rei­kia su­si­ma­žin­ti, sos­ti­nės „Ti­ta­ni­ke“ šiaip ne taip iš­si­te­ko lie­tu­vių šiuo­lai­ki­nio me­no ti­ta­nas Sau­lius Vai­tie­kū­nas. Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos par­odų sa­lė­se – abie­jo­se! – ati­da­rė sa­vo di­džiau­sią par­odą „XXI am­žiaus mu­zie­jus“.

Šis tas ir neišsiteko. Gatvėje prie „Titaniko“ durų grėsmingai sustingo S. Vaitiekūno objektas „Pax vobiscum populi Lithuania. Pilatus“.

„Pilotas Rolandas Paksas kurį laiką buvo viena pagrindinių mano kūrybos mūzų“, – „Lietuvos žinioms“ sakė S. Vaitiekūnas (g. 1953). Išties šiam dviprasmiškos reputacijos veikėjui parodoje skirti bent trys kūriniai.

Nepateko į sales ir šmaikšti, lakoniška (ne svoriu, oi, ne svoriu) instaliacija „Žinia“, dar vadinama tiesiog „Telefono būdele“. Pastato vestibiulyje grėsmingai pakibo „Švytuoklė“. Šis tas ir visai nepateko, netilpo. Tarkime, vienais metais meno mugės „ArtVilnius“ pažiba tapusi instaliacija „Žalia giria – balta jūra“.

Akmeninė malda už nuopelnus

Didžiausioje S. Vaitiekūno parodoje „XXI amžiaus muziejus“ pristatomos chrestomatinės instaliacijos, šiuolaikinio meno klasika tapę objektai. Subtiliai ir intelektualiai, ironiškai ir kritiškai menininkas komentuoja politinius, socialinius, kultūrinius įvykius, ekologinės katastrofos ir emigracijos pamėkles.

„Baigiau teisės studijas, tad man valstybės veikimo mechanizmas neblogai žinomas. Viena akimi jį vis stebiu, kartais kikenu, bet būna ir graudžių akimirkų“, – kalbėjo parodos autorius.

Idėjai įkūnyti dailininkas dažniausia renkasi kasdienius daiktus – laikrodžių mechanizmus, girnapuses, varinius pučiamuosius instrumentus, diskinius pjūklus, žvejų tinklus, puoselėja ready made stilistiką.

Klaipėdoje gimusiam autoriui itin svarbūs Baltijos jūros ir Lietuvos laukų akmenys. Tačiau prie riedulių ir norų didelių S. Vaitiekūnui gerai sekasi derinti visišką priešingybę – mažąją plastiką, juvelyriką.

Stebėtis nereikėtų, nes autorius gimė po Dvynių ženklu. Parodos žiūrovai būtinai atkreips dėmesį į medalių kolekciją „Už nuopelnus...“ arba „Raudų sieną“.

Pirmo aukšto salė virto orkestro duobe. Jos prietemoje be garso atliekamas S. Vaitiekūno opusas „Requiem orkestrui“.

Į antrą „Titaniko“ denį, pardon, aukštą pakilo 20 tonų betono, išskaidyto plytelėmis, ir per 200 ližių. Tai instaliacija „Bon Voyage“, įprasminanti laikus, kai Lietuvos kaimas pajudėjo į miestą. Greta atgulė „Rožinis“ iš 59 girnapusių – sunkių maldos atodūsių.

Tai Sauliaus žodis

2009 metais S. Vaitiekūnas įkūrė meninės kūrybos palikimo išsaugojimo ir plėtros fondą „Terra Recognita“. Taip pavadinta ir senamiestyje veikianti jo galerija. Gerokai anksčiau menininkas ėmė svarstyti apie muziejų, kur jo instaliacijas būtų galima pamatyti „natūroje“, o ne nuotraukose ar kokiomis kitomis negyvomis formomis.

Muziejuj, pasak S. Vaitiekūno, pakaktų 4 angarų, 3–4 tūkstančių kvadratinių metrų stogo. „Nesidairant į praėjusį šimtmetį jame būtų rodomi tik XXI amžiaus kūriniai“, – sakė jis. Idėja pamažu įgyvendinama.

Kūryba – labiausia adekvati žmogaus reakcija į jį ištikusį gyvenimo stebuklą. Tai – Sauliaus žodis. „Būtent tuo – greita ir taiklia tyrinėtojo reakcija – pasižymi S. Vaitiekūno instaliacijos, objektai, netgi juvelyriniai dirbiniai. Autorius pagrįstai laikomas vienu pirmųjų konceptualistų Lietuvos meno scenoje. Be to, tai „nesisteminis“ menininkas. Jo nevaržo jokie stereotipai, akademijose įkaltos tiesos“, – teigė parodos kuratorius menotyrininkas Vidas Poškus.

„Esu laisvas, man niekas nepasakojo, koks turėtų būti menas ar koks jis niekada negali būti“, – juokėsi „XXI amžiaus muziejaus“ savininkas S. Vaitiekūnas.