Rusų dramos teatras lieka be vadovo
Pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me kon­kur­se į Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­tro va­do­vus nė vie­nas iš pen­kių pre­ten­den­tų ne­su­rin­ko mi­ni­ma­laus ba­lo.

„Nė vienas iš penkių pretendentų nesurinko minimalaus balo“, – BNS sakė Kultūros ministrės atstovė spaudai Rita Grumadaitė.

Rusų dramos teatro atstovai BNS anksčiau patvirtino, kad paraišką Kultūros ministerijos skelbiamame konkurse pateikė ir nuo 2008-ųjų teatrui vadovaujantis režisierius Jonas Vaitkus. Jis neseniai sulaukė viešų kaltinimų dėl netinkamo seksualinio elgesio.

Kultūros ministerija tvirtina, kad šiuo metu nėra teisinio pagrindo, kuris neleistų J. Vaitkui dalyvauti konkurse.