Reikia investuoti ne į meną, o į menininkus
De­rė­tų la­biau rem­ti da­bar ku­rian­čius me­ni­nin­kus, o ne vien in­ves­tuo­ti į iš­ėju­sius – zi­ka­rus, ši­mo­nius ir gal­di­kus, ku­riais pa­si­di­džiuo­si tik prieš sa­vo bi­čiu­lius. Ši­tai su­pra­tu­si vil­nie­tė ku­ra­to­rė Vil­ma Ma­čians­kai­tė įkū­rė mo­bi­lią ga­le­ri­ją „Con­tour Art Gal­le­ry“, glo­bo­jan­čią še­šis šiuo­lai­ki­nius lie­tu­vių au­to­rius.

Prestižinių prekės ženklų pirkimo vadove 20 metų dirbanti V. Mačianskaitė prieš kurį laiką susipažino su jauna talentinga tapytoja Sigita Morkūnaite, ėmė ją remti. Sigita išvažiavo mokytis į Škotiją, Glazgo meno mokyklą.

„Supratau, kad baigusi studijas ji grįš, ir aš nežinosiu, kuo jai padėti toliau. Stigo specifinių žinių“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo „Contour Art Gallery“ įkūrėja.

Vilma Mačianskaitė: „Galerininkas – kaip padavėjas, kurį skriaudžia ir virtuvė, ir klientai. Tik viskas dar blogiau, nes kolekcininkai su menininkais tai daro išradingiau.“

Todėl užmačiusi meno kuratorystės programą spontaniškai metėsi į studijas Vytauto Didžiojo universitete. Magistrantūros studentė nuolat svarstė, ką turi daryti menininkas, kad būtų pastebėtas, pripažintas ir galėtų išgyventi iš savo talento. Atėjo suvokimas, kad dailininkui palankiausia, kai jam atstovauja meno galerija.

Padėti paukščiuką

Atlikusi tyrimą baigiamajam darbui, V. Mačianskaitė įsitikino, kad privačių galerijų, kryptingai dirbančių su menininkais, Lietuvoje labai mažai, jas galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.

„Dauguma priklauso įvairioms institucijoms. Galbūt jos rengia puikias parodas, tačiau parduoti darbų nejaučia didelio poreikio. Nesirūpina, kiek žmonių ateis į pristatymą, neturi jokių įsipareigojimų autoriams: nesugeba įkainoti jų darbų ir argumentuotai pateikti kolekcininkams, neleidžia katalogų, neveža jų darbų į tarptautines meno muges ir panašiai. Tai – ne galerijos, o paprasčiausios parodų salės. Todėl menininkai ir keliavo iš galerijos į galeriją, o darbus pardavinėjo patys“, – teigė pašnekovė.

Mačiusi nemažai renginių ar projektų, kurie buvo padaryti tik tam, kad būtų „uždėtas paukščiukas“ atsiskaitant už gautas lėšas. Nesiekiant, kad juos pamatytų, kuo daugiau žmonių. „Neturėčiau to sakyti, bet taip daugeliu atvejų yra“, – pabrėžė V. Mačianskaitė.

Užkrėsti meno bacila

Pašnekovės teigimu, Lietuvos kultūros gyvasčiai palaikyti labai trūksta normalios mecenatystės, tinkamo investavimo į meną. Šioje srityje veikia vos keli stiprūs kolekcininkai ir dar būrelis, kolekcionuojantis mirusių dailininkų kūrinius.

„Gal pastaruoju metu situacija ir gerėja, vis dėlto suvokiančiųjų, kad būtina investuoti į gyvus menininkus, – vos vienas kitas. Juk šiuolaikinę kultūrą palaiko būtent jie. Kai aukcione perki Antano Žmuidzinavičiaus darbą, įsigyji suvenyrą, kuriuo pasigirsi draugams“, – ironiškai prabilo galerininkė.

Vilma Mačianskaitė ir Eglė Ridikaitė (dešinėje). / Antano Untydi nuotrauka

Vienas nedaugelio sektinų pavyzdžių, anot V. Mačianskaitės, yra Danguolė ir Viktoras Butkai, MO muziejaus Vilniuje steigėjai, kurie investavo į kuriančius menininkus.

„Pirko išmanydami, ką įsigyja, ir darė tai ilgai nesiderėdami. Dauguma menininkų tik jų nuopelnu atsistojo ant kojų“, – teigė pašnekovė.

Nesenai pasirodęs „UBS Investor Watch“ tyrimas atskleidė, kad pagrindinis kolekcionavimo variklis – ne pelnas, o aistra. Net 62 proc. kolekcininkų niekada nėra pardavę nė vieno savo kolekcijos kūrinio, nes emocionaliai prie jų prisiriša. „Ta nežabojama aistra užvaldo visus, kuriuos užkrečia meno bacila“, – sakė „Contour Art Gallery“ vadovė.

Jos nuomone, Lietuvoje vis dar žioji plyšys tarp menininkų ir potencialių meno pirkėjų.

Galerijos vadovės Vilmos Mačianskaitės asmenukė su menininkėmis. / "Contour Art Gallery" nuotrauka

„Pirkti šiuolaikinį meną reikia išmokti. Jaučiama tam tikra baimė, kuo pasitikėti, ką verta įsigyti ir kiek dera mokėti. Kitaip tariant, trūksta edukacijos. Bene vienintelis pažinimo būdas – bendrauti su menininkais ir jiems atstovaujančiomis galerijomis“, – įsitikinusi V. Mačianskaitė.

Skriaudžia rafinuotai

2016 metais įkurta „Contour Art Gallery“ atstovauja Eglei Ridikaitei, Laisvydei Šalčiūtei, Eglei Gineitytei ir trims rokiškėnams – Raimondui Gailiūnui, buvusioms jo auklėtinėms S. Morkūnaitei ir Rūtai Vadlugaitei.

Pirmiausia galerija (tada dar tik besikurianti) prisistatė R. Gailiūno paroda Vilniaus dailės akademijos salėje „Titanikas“. Buvo 2016-ųjų rugsėjis.

Po trijų mėnesių šioje erdvėje įvyko didysis E. Ridikaitės pasirodymas „Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys“.

O jau netrukus, sausio 18 dieną, „Titanike“ bus galima susipažinti su naujausiais E. Gineitytės tapybos darbais parodoje „Naktis prasideda vidurdienį“.

Vilmos Mačianskaitės (dešinėje) įkurta "Contour Art Gallery" atstovauja dailininkei Eglei Ridikaitei. / Contour Art Gallery nuotrauka

„Contour Art Gallery“ neturi eksponavimo patalpų, „sienų“, balto „kubo“. „Mano tikslas – ne gražios parodos, o darbas su menininkais. Ieškant galimybių, kaip pristatyti gana unikalius, individualius jų kūrybos bruožus“, – teigė šešių kūrėjų vadybininkė.

V. Mačianskaitė pasidalijo įspūdžiais iš „Sotheby’s Institute of Art“ kursų. Anot jos, visi lektoriai, pasaulinio masto meno rinkos dalyviai, ten kalbėję, kad nepalankesnio ir sunkesnio užsiėmimo už galerininko darbą nėra.

Vilma Mačianskaitė 2016 metais įkūrė „Contour Art Gallery“. / "Contour Art Gallery" nuotrauka

„Galerininkas – kaip padavėjas, kurį skriaudžia ir virtuvė, ir klientai. Tik viskas dar blogiau, nes kolekcininkai su menininkais tai daro išradingiau. Na, pati to kol kas nepatyriau ir niekas manęs dar nemuša“, – juokėsi „Contour Art Gallery“ vadovė.

Priešingai, ji jaučianti nepaprastą galerijos menininkų palaikymą, pagalbą ir pasitikėjimą. „Manau, tai rodo, kad esu teisingame kelyje“, – džiaugėsi Vilma.