Redakcijos paštas. Išvyskite 1991-ųjų jausmus ir vertinimus
Oku­pa­ci­jų ir lais­vės ko­vų mu­zie­ju­je Vil­niu­je, Au­kų g. 2A nuo sau­sio 9 d. iki va­sa­rio 10 d. ro­do­ma ne­di­de­lė par­oda „VIL­NIAUS BA­RI­KA­DO­SE 1991“.

Parodoje esančiose nuotraukose yra 1991 m. sausį Seimo rūmus juosusių barikadų ir kitų įtvirtinimų fragmentų vaizdai, kuriuose žmonių beveik nėra. Tačiau žiūrovas perskaitys įvairių tautų kalbomis parašytas jų mintis, piešiniais ir lozungais išreikštus jausmus ir vertinimus.

Demaskuojama Gorbačiovo veidmainystė, skelbiamos nepriklausomybės priešų ir kolaborantų pavardės. Kas nors iš jaunimo gal tik parodoje sužinos apie anoniminį Nacionalinio gelbėjimo komitetą ar Jedinstvos pavadinimą. Vaizdai rodo, kad jokios cenzūros nevaržomi žmonės be baimės spjovė į okupatų stabus, o liaudies meistrai labai greit sukūrė koplytstulpius žuvusiųjų pagerbimui. Parodyta didžiulė panieka sovietinio gyvenimo atributikai, apdovanojimams, pagarbos ženklams ir net asmens dokumentams.

Parodoje tarp kitų yra kelios garsių Maskvos dailininkų Kukriniksų karikatūros, palaikiusios mūsų laisvės kovą, demaskavusios Maskvos televizijos melą apie įvykius Lietuvoje, o sovietinės kariuomenės veiksmus Vilniuje tapatinusios su Hitlerio kariaunos baigtimi. Yra tautų solidarumo pareiškimų remiančių mus kovoje prieš okupanto kruviną agresiją. Nedidelė paroda liečia daug moralės, politikos ir istorijos klausimų.

Šios 1991 m. nuotraukos spalvotoje juostoje buvo „išlaikytos“ 27 metus, tik pernai atspaustos ir tik dabar viešai rodomos Vilniuje.

Maloniai kviečiame apsilankyti. Taip pat prie šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje gal nuo lapkričio 22 d. lauke ties įėjimu rodoma paroda apie Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje 1993 metais.

Vilius Jasinevičius