Raseiniuose – eksperimentai iš muzikos ir gyvenimo
Šiuo­lai­ki­nę, eks­pe­ri­men­ti­nę vie­ti­nių ir už­sie­nio au­to­rių ku­ria­mą mu­zi­ką daž­niau­siai tu­ri­me ga­li­my­bę iš­girs­ti di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, ta­čiau rugp­jū­čio 16–19 die­no­mis ji su­skam­bės mies­te, ku­ris var­gu ar nau­jo­sios mu­zi­kos ger­bė­jams iki šiol aso­ci­ja­vo­si su ak­tua­liau­sio­mis šių die­nų mu­zi­kos nau­jo­vė­mis. Ke­tu­rioms die­noms pa­si­keis Ra­sei­nių mies­to akus­ti­nis kli­ma­tas – čia įvyks pir­ma­sis Ra­sei­nių šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis.

Jo metu vietiniai gyventojai ir miesto svečiai turės galimybę išgirsti modulinio sintezatoriaus ir savadarbių vargonų sintezę, skaitmeninio garso ir vaizdo eksperimentus, pasiklausyti Indonezijos Gamelano ir jį papildančių paruošto fortepijono improvizacijų, pažinti aštuntojo dešimtmečio Niujorko minimalistinės muzikos sceną ir būti dar daugelio praturtinančių patirčių liudininkais.

„Po eilės nesėkmingų įvykių kompozitorius (kartu su partitūromis) buvo išmestas iš savo buto, tapo benamiu ir mirė. Iš fragmentų atkurta nedidelė dalis jo kūrybos.“

Festivalyje pasirodys kūrėjai ir atlikėjai iš Danijos, Jungtinės Karalystės, Ekvadoro, Kanados, Lietuvos ir kitų šalių. Su jais festivalio lankytojai turės galimybę susipažinti prieš ir po koncertų vykstančiose diskusijose, kurių metu muzikantai pristatys koncertuose naudojamas technologijas ir neįprastus instrumentus bei papasakos apie savo kūrybos metodus.

Visi festivalio renginiai nemokami.

Garsų eksperimentai

Festivalį rugpjūčio 16 d. Raseinių autobusų stotyje atidarys grupė „Ąžuoliniai Berželiai“ ir Klaipėdos bigbendas. „Ąžuoliniai berželiai“ – grupė kurios pasirodymai paprastai įvardijami ne kaip koncertai, o tam tikras improvizacinis aktas ar įvykis, neapibrėžiamas uždarose laiko rėmuose, nes jų, anot grupės narių, paprasčiausiai nėra. Šį kartą trio pasirodys kartu su Klaipėdos bigbendu, vadovaujamu Kęstučio Sovos. Tai – pirmasis bendras šių kolektyvų pasirodymas.

Rugpjūčio 17 d. Raseinių gyventojai ir miesto svečiai galės paskirti vakarą pažinčiai su eksperimentine ir elektronine, audiovizualine muzika. 19 val. miesto autobusų stotis trumpam prisipildys meditatyvių gausmų, kuriuos generuos Simono Nekrošiaus ir Mikalojaus Smulskio sukurti instrumentai. Menininkai pristatys savo projektą „Nesting Boxes and Sound Pipes“, kurį sudaro S. Nekrošiaus sukurtos motorizuotos garsinės skulptūros, skambančios automatizuotų propelerių pagalba užgaunant stygas ir M. Smulskio garsiniai vamzdžiai, kuriais grojama kompresuotu oru, valdant jo intensyvumą.

Sutemus Raseinių kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje su projektu „Modulated Landscapes“ pasirodys garso menininkas ir multimedijos programuotojas Darienas Brito (Ekvadoras/Nyderlandai). D. Brito rašo kūrinius pavieniams instrumentams, orkestrui, elektronikai, teatro, operos ir šiuolaikinio šokio pastatymams. Be to, jis rengia solo pasirodymus su gyvai generuojamu garsu, kompiuterine grafika ir šviesomis. Koncerte pasirodys ir Nyderlanduose gyvenanti lietuvių smuikininkė Novilė Maceinaitė. Ji atliks vieną iš D. Brito kūrinių „~Vsig 2.0“.

Šiuolaikinė kamerinė muzika

Fleitininkas Vytautas Oškinis savo koncertą Švč. Trejybės cerkvėje pavadino pagal vieną iš skambėsiančių kūrinių – „Landscape with birds“. V. Oškinis atliks latvių kompozitoriaus Pēterio Vaskso, japono Kazuo Fukushimos ir mitais apipinto italų kompozitoriaus Giacinto Scelsio kūrinius.

Vėliau Raseinių menų mokyklos salėje pasirodys bene ryškiausias šiuo metu Lietuvoje veikiantis šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“ (meno vadovas Karolis Variakojis). „Synaesthesis“ muzikantams svarbu ne tik garsas, bet ir erdvė, šviesa, judesys ar naratyvas – visa tai, kas atliekamai muzikai suteikia daugiamatę perspektyvą ir naikina žanrų ribas. Tuo galės įsitikinti ir Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio klausytojai, kuriems ansamblis atliks audiovizualinius, elektroakustinius kompozitorių Alberto Navicko, Andriaus Arutiuniano ir Dominyko Digimo kūrinius bei pasaulyje pripažintų muzikų Yanno Robino (Prancūzija) bei Panayiotiso Kokoro (Graikija) darbus.

Eksperimentavo ir gyvenime

„Synaesthesis“ muzikantai prisijungs ir prie vieno aktyviausių šiuolaikinės muzikos ansamblio iš Didžiosios Britanijos „Apartment House“. Tai kolektyvas, kuris jau 20 metų pritraukia gausias klausytojų gretas atlikdamas avangardinę ir eksperimentinę muziką.

Ansamblį 1995 metais įkūrė violončelininkas Antonas Lukoszevieze‘as, koncertuojantis visame pasaulyje. Rengdamas pasirodymus „Café Oto“ ir reziduodamas „Wigmore Hall“ „Apartment House“ užima svarbią vietą Jungtinės Karalystės muzikos scenoje. Ansamblis yra daugiausiai kartų Hadersfyldo šiuolaikinės muzikos festivalyje pasirodęs kolektyvas. 2011 metais vykusiame koncerte Karalienės Elžbietos salėje bilietai buvo iššluoti, o „Southbank Centre“ skyrė jiems Karališkosios filharmonijos bendrijos apdovanojimą už kamerinės muzikos atlikimą.

Koncerto metu pirmąkart Lietuvoje skambės amerikiečių kompozitoriaus Juliaus Eastmano (1940–1990) kūryba. J. Eastmanas buvo svarbi figūra to meto avangardo kontekste. Studijuojantį kompozitorių įkvėpė vyresnių jo kolegų Johno Cage‘o, Mortono Feldmano darbai ir ne už ilgo jis tapo neatsiejama Niujorko downtown‘o scenos dalimi.

Tačiau po eilės nesėkmingų įvykių kompozitorius (kartu su partitūromis) buvo išmestas iš savo buto, tapo benamiu ir mirė 49-erių. Naujosios muzikos organizacijos „Dustin Hurt of Bowerbird“ ir J. Eastman draugų muzikantų pagalba iš fragmentų atkurta nedidelė dalis autoriaus kūrybos. Vieną kūrinių, „Feminine“, atliks ansambliai „Synaesthesis“ ir „Apratment House“.

Iš Indonezijos

Paskutinę festivalio dieną senojoje Raseinių autobusų stotyje Arturas Bumšteinas ir Gailė Griciūtė pristatys savo darbą „Dahlem Gamelan Sound Archive+Piano“. Garsinę medžiagą šiai kompozicijai A. Bumšteinas įrašė Dalemo etnologiniame muziejuje, 2013 metų vasarą. Indonezietiško Gamelano orkestro instrumentų įrašai vėliau buvo sukomponuoti į koliažinį garso kūrinį. Šią kūrinio dalį praturtina G. Griciūtės paruošto fortepijono improvizacijos, kurios išryškina garso aukščių reljefus.

A. Bumšteino veikla – turbūt aktyviausia ir įvairiapusiškiausia visoje lietuviškoje tarpdisciplininio ir garso meno scenoje. Dažnai jis veikia ne tik kaip garso ir vaizdo menininkas, bet ir kaip entrepreneris, inicijuoja įvairius eksperimentinės kolektyvinės kūrybos projektus, kuria leidybines platformas.

G. Griciūtės kūrybos metodas glūdi kažkur tarp improvizacijos ir kompozicijos. Jo šaknis neabejotinai reikėtų sieti su ta XX a. kompozitorių ir atlikėjų karta, kuri praplėtė tradicinio kompozicijos ir notacijos kanono ribas, atsivėrė spontaniškai situacijos įtaigai, pasirinko išraiškingus interpretacijos gestus, išplėtojo performatyvų scenos rituališkumą.

Naujos patirtys

Festivaliui baigiantis su projektu „Music for Organs“ pasirodys garso menininkai Ragnhildas May (Danija) ir Stefan Maier (Kanada). Šio dueto instrumentai – pačių pasigaminti vamzdiniai vargonai, moduliniai sintezatoriai ir elektronika bei erdvinis garso kolonėlių išdėstymas. Žaismas tarp išsklaidytų erdvių atskleidžia lokalizuoto klausymosi būdų pluralumą. Duetas savo darbą „Music for Organs“ pristatė Kopenhagos festivalyje „G(O)NG Tomorrow 2015“, už jį pelnė Danijos meno fondo apdovanojimą už ryškiausią 2016 metų darbą.

Festivalį uždarys trys ryškios Lietuvos alternatyviosios muzikos grupės: „Džiazlaif“, „Arklio galia“ ir „Laivo Troupe“. Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis tai – naujų patirčių erdvė. Jos praturtins naujosios muzikos gerbėjus, o pirmąkart su ja susidūrusiems paliks neišdildomus įspūdžius.

Organizatorius – Raseinių rajono kultūros centras.