Paskirta Metų vertėjo krėslo premija
Me­tų ver­tė­jo krės­lo pre­mi­ja šie­met ski­ria­ma Ni­jo­lei Re­gi­nai Chi­je­nie­nei už Ju­lia­no Bar­ne­so kny­gos „Kal­bant at­vi­rai“ iš­ra­din­gą ir na­tū­ra­lų šne­ka­mo­sios kal­bos ver­ti­mą, taik­liai at­skleis­tą ra­šy­to­jo kū­ry­bi­nę žais­mę. Kny­gą iš­lei­do lei­dyk­la „Bal­tos lan­kos“.

N. Chijenienė 1966–1973 metais Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą ir literatūrą. 1972 m. pradėjo dirbti redaktore „Vagos“ leidyklos Verstinės literatūros redakcijoje, nuo 1985 m. – redaktorė „Vyturio“ leidykloje, 1992–1997 m. – Lietuvos telegramų agentūroje ELTA vertėja-redaktorė.

Iš anglų ir rusų kalbų verčianti N. Chijenienė Lietuvos skaitytojams yra pristačiusi per keturiadešimt prozos knygų, tarp kurių ir Ray‘aus Bradbury, Williamo Somerseto Maughamo, Henry Millerio, Josepho O‘Connoro, Margaret Atwood, Juliano Barneso kūriniai, įvairiems Lietuvos teatrams – kelias dešimtis pjesių.

Į anglų kalbą vertėja išvertė keturis Lietuvos režisierių K. Vildžiūno, Š. Barto, V. Navasaičio filmų scenarijus.

Lietuvių PEN centro ir Kultūros ministerijos įsteigta Metų vertėjo krėslo premija skiriama nuo 2001 m. už geriausią pastarųjų vienerių metų grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertimą.

Metų vertėjo krėslo premijos įteikimas ir Lietuvių PEN centro įkūrimo trisdešimtmečio paminėjimas vyks vasario 27 d. 17.30 val. Rašytojų klube.