Paskelbti Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimų nugalėtojai
Gruo­džio 20 d. Lie­tu­vos tea­tro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­ju­je pa­skelb­ti 20-ųjų Lie­tu­vos ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų są­jun­gos ap­do­va­no­ji­mų nu­ga­lė­to­jai. 

Komisija, kurią šiais metais sudarė režisierė Jūratė Samulionytė, kino kritikė Santa Lingevičiūtė, režisierius Ignas Miškinis, operatorius Janas Vitoldas Tomaševičius ir kostiumų dailininkė Daiva Petrulytė, pagrindinį apdovanojimą skyrė garso režisieriui Jonui Maksvyčiui už profesinę meistrystę ir jautrų požiūrį į kino garsą, kuris prakalbina lietuviškojo kinematografo vaizdinius.

Kitais dviem specialiais apdovanojimais apdovanoti dokumentinių filmų režisierius Audrius Stonys už pagautą ir sustabdytą laiką Baltijos šalių poetinės dokumentikos peizažuose ir universalią kino kalbą filme „Laiko tiltai“ bei režisierė Giedrė Beinoriūtė už jautrios temos atskleidimą kinematografinėmis priemonėmis bei įtaigiai sukurtus aktorių vaidmenis filme „Kvėpavimas į marmurą“.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus apdovanojimas „Pėda, palikta Lietuvos kino istorijoje“ šiais metais skirta dokumentinių filmų režisieriui ir operatoriui Juozui Matoniui.