Panevėžio J. Miltinio teatrui – 20 tūkst. eurų premija
Da­lios Ta­mu­le­vi­čiū­tės pre­mi­ja lie­tu­vių au­to­rių sce­nos me­no kū­ri­nių kon­kur­se ati­te­ko Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­trui.

Jam teks 20 tūkst. 275 eurų.

Kaip skelbia Kultūros ministerija, finansavimas skirtas spektakliui pagal Igno Šeiniaus romaną „Siegfried Immerselbe atsijaunina“ sukurti.

Diplomas ir atminimo ženklas teatrui bus įteiktas pirmadienį Varėnos kultūros centre, per D. Tamulevičiūtės profesonalių teatrų festivalį.

Premija įsteigta 2009 metais, siekiant puoselėti lietuvių literatūros autorių kūrybą Lietuvos teatrų scenose. Konkurse vertinami dramos kūrinių eskizai, o lėšos skiriamos spektakliui sukurti.

Konkursui šiemet pateikti šeši eskizai.

Pirmasis D. Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis Varėnoje vyko 2010-aisiais, minint iš čia kilusios iškilios teatro pedagogės ir režisierės 70 metų jubiliejų. Pagrindinės festivalio vertybės – lietuviško teatro tradicijos, brandumas ir aukštas meninis lygis.